Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)

Tesis ini mengkaji seni persembahan tradisi Begendang Sarawak. Persembahan gendang Sarawak merupakan persembahan tradisi rakyat khususnya bagi masyarakat Melayu di Sarawak. Kajian ini meneliti proses perubahan yang berlaku antara persembahan begendang tradisi dengan yang baharu. Proses perubahan yan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nurulakmal Abdul Wahid
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2015
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=662
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:662
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:6622020-02-27 Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR) 2015 Nurulakmal Abdul Wahid M Music Tesis ini mengkaji seni persembahan tradisi Begendang Sarawak. Persembahan gendang Sarawak merupakan persembahan tradisi rakyat khususnya bagi masyarakat Melayu di Sarawak. Kajian ini meneliti proses perubahan yang berlaku antara persembahan begendang tradisi dengan yang baharu. Proses perubahan yang berlaku melalui kajian ini menunjukkan persembahan ini mempunyai perbezaan yang amat ketara dalam konstruk struktumya. Persembahan tradisi telah diamalkan sejak sebelum zaman British di kampung-kampung di Sarawak sebagai hiburan untuk memeriahkan keraian majlis-majlis terutamanya majlis perkahwinan. Hakikatnya persembahan tradisi ini perlu digerakkan oleh generasi muda sebagai menggantikan aktivis budaya yang telah tua dan tidak upaya untuk bergerak aktif lagi. Tesis ini mengkaji proses perubahan yang berlaku dalam konstruk struktur persembahan secara perbandingan antara kumpulan Indera Samudera Kenyalang di Kampung Tabuan Hilir, Kuching dengan Kampung Budaya Sarawak, (sebuah muzium budaya) di Santubong. Pendekatan rekonstruksi menjadi panduan kajian dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang diaplikasikan berbentuk kualitatif melalui teknik kajian etnografi secara temu bual dan pemerhatian ikut serta melalui kajian lapangan. Dapat dirumuskan daripada tesis ini bahawa persembahan tradisi mengalami perubahan secara berterusan untuk berkembang dan bertahan dalam masyarakat. Hakikatnya persembahan di Kampung Budaya Sarawak bahkan melalui proses rekonstruksi yang lebih nyata dan setelah di struktur semula, persembahan yang baharu itu menjadi repertoir utama persembahan 2015 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=662 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=662 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Muzik dan Seni Persembahan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic M Music
spellingShingle M Music
Nurulakmal Abdul Wahid
Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)
description Tesis ini mengkaji seni persembahan tradisi Begendang Sarawak. Persembahan gendang Sarawak merupakan persembahan tradisi rakyat khususnya bagi masyarakat Melayu di Sarawak. Kajian ini meneliti proses perubahan yang berlaku antara persembahan begendang tradisi dengan yang baharu. Proses perubahan yang berlaku melalui kajian ini menunjukkan persembahan ini mempunyai perbezaan yang amat ketara dalam konstruk struktumya. Persembahan tradisi telah diamalkan sejak sebelum zaman British di kampung-kampung di Sarawak sebagai hiburan untuk memeriahkan keraian majlis-majlis terutamanya majlis perkahwinan. Hakikatnya persembahan tradisi ini perlu digerakkan oleh generasi muda sebagai menggantikan aktivis budaya yang telah tua dan tidak upaya untuk bergerak aktif lagi. Tesis ini mengkaji proses perubahan yang berlaku dalam konstruk struktur persembahan secara perbandingan antara kumpulan Indera Samudera Kenyalang di Kampung Tabuan Hilir, Kuching dengan Kampung Budaya Sarawak, (sebuah muzium budaya) di Santubong. Pendekatan rekonstruksi menjadi panduan kajian dengan menggunakan kaedah penyelidikan yang diaplikasikan berbentuk kualitatif melalui teknik kajian etnografi secara temu bual dan pemerhatian ikut serta melalui kajian lapangan. Dapat dirumuskan daripada tesis ini bahawa persembahan tradisi mengalami perubahan secara berterusan untuk berkembang dan bertahan dalam masyarakat. Hakikatnya persembahan di Kampung Budaya Sarawak bahkan melalui proses rekonstruksi yang lebih nyata dan setelah di struktur semula, persembahan yang baharu itu menjadi repertoir utama persembahan
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Nurulakmal Abdul Wahid
author_facet Nurulakmal Abdul Wahid
author_sort Nurulakmal Abdul Wahid
title Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)
title_short Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)
title_full Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)
title_fullStr Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)
title_full_unstemmed Begendang Sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (IR)
title_sort begendang sarawak: kajian rekonstruksi kreatif dalam aspek bertandak (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
publishDate 2015
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=662
_version_ 1747832900162682880