Kesan mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi dengan faktor-faktor kejayaan terhadap prestasi perniagaan koperasi sekolah di Sabah

Kajian ini bertujuan mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kejayaan perniagaan (produk, promosi,pendidikan dan latihan, pengurusan, modal dan motivasi kerja) terhadap kejayaan perniagaan koperasisekolah. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti kesan faktor- faktor kejayaan perniagaanmelalui...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Samsu Ewang
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2020
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=6808
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan mengenal pasti pengaruh faktor-faktor kejayaan perniagaan (produk, promosi,pendidikan dan latihan, pengurusan, modal dan motivasi kerja) terhadap kejayaan perniagaan koperasisekolah. Kajian ini juga dijalankan untuk mengenal pasti kesan faktor- faktor kejayaan perniagaanmelalui mediator motivasi kerja Ahli Lembaga Koperasi (ALK) terhadap prestasi perniagaankoperasi sekolah. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk bukan eksperimen telah digunakandalam kajian ini. Kaedah pengumpulan data menggunakan borang soal selidik terhadap 211orang ALK di kalangan guru sekolah menengah di negeri Sabah yang dipilih secara rawak berstrata. Analisis dengan menggunakan Model Persamaan Struktur (SEM) menunjukkanbahawa 54 peratus (R=0.54) daripada variasi yang wujud dalam prestasi perniagaan koperasi boleh diterangkan olehfaktor-faktor kejayaan yang telah disenaraikan. Faktor pendidikan dan latihan ( = 0.255,p 0.001) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadapprestasi perniagaan koperasi. Analisis mediator menunjukkan hanya dua faktor kejayaaniaitu pendidikan dan latihan ( pendidikan latihan kejayaan = 0.151, p <0.05) sertamodal ( modal kejayaan = 0.151, p