Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)

Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan usahawan wanita bagi dua buah daerah di Negeri Kelantan. Kajian ini juga meneliti masalah yang dihadapi oleh usahawan wanita semasa mengendalikan perniagaan mereka. Reka bentuk kajian ialah kajian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Norshuhaida Mohamad
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2014
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=691
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:691
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:6912020-02-27 Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR) 2014 Norshuhaida Mohamad HF Commerce Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan usahawan wanita bagi dua buah daerah di Negeri Kelantan. Kajian ini juga meneliti masalah yang dihadapi oleh usahawan wanita semasa mengendalikan perniagaan mereka. Reka bentuk kajian ialah kajian kuantitatif di mana maklumat dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik. Sampel adalah terdiri daripada 60 orang wan ita yang terlibat dalam aktiviti keusahawanan di Kota Bharu dan Tanah Merah. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan program Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 17.0 untuk mendapatkan maklumat kekerapan, peratusan dan min. Dalam kajian ini, Analisis Faktor digunakan untuk mendapatkan data yang lebih terperinci mengenai faktor kejayaan dan kegagalan usahawan wanita. Kajian menunjukkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan usahawan wanita iaitu faktor sikap, strategik perniagaan, pengurusan perniagaan, kemahiran atau pengetahuan dan penggunaan teknologi maklumat. Walau bagaimanapun, kajian yang lebih komprehensif dengan sampel yang lebih besar perlu dijalankan sebelum sesuatu program atau dasar berkaitan dengan keusahawanan wanita hendak dilaksanakan. 2014 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=691 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=691 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pengurusan dan Ekonomi N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic HF Commerce
spellingShingle HF Commerce
Norshuhaida Mohamad
Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)
description Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan usahawan wanita bagi dua buah daerah di Negeri Kelantan. Kajian ini juga meneliti masalah yang dihadapi oleh usahawan wanita semasa mengendalikan perniagaan mereka. Reka bentuk kajian ialah kajian kuantitatif di mana maklumat dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik. Sampel adalah terdiri daripada 60 orang wan ita yang terlibat dalam aktiviti keusahawanan di Kota Bharu dan Tanah Merah. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan program Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 17.0 untuk mendapatkan maklumat kekerapan, peratusan dan min. Dalam kajian ini, Analisis Faktor digunakan untuk mendapatkan data yang lebih terperinci mengenai faktor kejayaan dan kegagalan usahawan wanita. Kajian menunjukkan terdapat lima faktor yang mempengaruhi kejayaan dan kegagalan usahawan wanita iaitu faktor sikap, strategik perniagaan, pengurusan perniagaan, kemahiran atau pengetahuan dan penggunaan teknologi maklumat. Walau bagaimanapun, kajian yang lebih komprehensif dengan sampel yang lebih besar perlu dijalankan sebelum sesuatu program atau dasar berkaitan dengan keusahawanan wanita hendak dilaksanakan.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Norshuhaida Mohamad
author_facet Norshuhaida Mohamad
author_sort Norshuhaida Mohamad
title Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)
title_short Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)
title_full Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)
title_fullStr Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)
title_full_unstemmed Faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri Kelantan (IR)
title_sort faktor-faktor kejayaan dan masalah dalam pengendalian perniagaan di kalangan usahawan wanita di dua buah daerah di negeri kelantan (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
publishDate 2014
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=691
_version_ 1747832902103597056