Hierarki keperluan masyarakat India Malaysia dalam antologi cerpen Peravaik Kataikal

<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti hierarki keperluan dan menganalisis keperluan</p><p>dominan mengikut setiap hierarki serta menghuraikan faktor menghalang masyarakat</p><p>India Malaysia mencapai hierarki keperluan lebih tin...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ramalingam Iyakanoo
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7058
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti hierarki keperluan dan menganalisis keperluan</p><p>dominan mengikut setiap hierarki serta menghuraikan faktor menghalang masyarakat</p><p>India Malaysia mencapai hierarki keperluan lebih tinggi mengikut Model Hierarki</p><p>Keperluan dalam antologi cerpen Pravaik Kataika. Kajian ini ialah kajian</p><p>kepustakaan yang menerapkan analisis teks dan deskriptif untuk menganalisis 15</p><p>cerpen yang terpilih daripada antologi Pravaik Kataika tahun 2017 hingga 2019.</p><p>Analisis dan perbincangan kajian dibuat berpandukan Model Hierarki Keperluan</p><p>Maslow yang mencakupi lima hierarki keperluan terdiri daripada keperluan fisiologi,</p><p>keselamatan, kasih sayang dan kepunyaan diri, penghargaan kendiri dan kesempurnaan</p><p>kendiri untuk meneliti keperluan watak utama. Dapatan kajian menunjukkan bahawa</p><p>27% masyarakat India dapat mencapai hierarki keperluan fisiologi, 27% pula</p><p>mencapai keperluan keselamatan, 13% mencapai keperluan kasih sayang dan</p><p>kepunyaan diri, 13% mencapai keperluan penghargaan kendiri dan 20% mencapai</p><p>hierarki keperluan kesempurnaan kendiri. Sementara itu, keperluan tempat tinggal</p><p>dalam keperluan fisiologi, keseimbangan emosi dalam keperluan keselamatan,</p><p>persahabatan dalam keperluan kasih sayang, dan penghargaan orang lain dalam</p><p>penghargaan kendiri ialah keperluan dominan masyarakat India di Malaysia. Selain itu,</p><p>sebanyak 11 faktor yang menghalang masyarakat India daripada mencapai hierarki</p><p>keperluan yang lebih tinggi turut dikenal pasti. Kesimpulannya, kajian menunjukkan</p><p>bahawa sebahagian besar masyarakat India yang bergelut pada hierarki keperluan</p><p>fisiologi dan keselamatan menempuh pelbagai cabaran dalam mencapai hierarki lebih</p><p>tinggi yang menjamin kehidupan lebih bahagia dan sempurna. Implikasinya, kajian ini</p><p>dapat digunakan sebagai panduan oleh anggota masyarakat India serta agensi kerajaan</p><p>dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dalam usaha membaiki pencapian hierarki</p><p>keperluan agar masyarakat India keseluruhan dapat mencapai kedudukan sosioekonomi</p><p>lebih baik.</p>