Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris

<p>Biola merupakan satu alat muzik yang penting dalam persembahan ensembel Melayu</p><p>Asli yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama dan memainkan kaunter melodi.</p><p>Kemahiran permainan biola diwarisi secara informal dalam...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Irfendi
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7141
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Biola merupakan satu alat muzik yang penting dalam persembahan ensembel Melayu</p><p>Asli yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama dan memainkan kaunter melodi.</p><p>Kemahiran permainan biola diwarisi secara informal dalam persekitaran masyarakat</p><p>Melayu. Kajian ini bertujuan untuk menstrukturkan pengetahuan dan kemahiran biola</p><p>Melayu Asli ini ke dalam institusi pendidikan formal dengan membangunkan</p><p>kurikulum kursus Pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian</p><p>muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian yang dijalankan ini menggunakan</p><p>pendekatan kualitatif yang dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama pengumpulan</p><p>data yang berfokus kepada kerja mengenal pasti kandungan kurikulum yang diperolehi</p><p>melalui kaedah temubual penggiat, kajian pustaka dan penganalisaan terhadap rakaman</p><p>audio dan video permainan biola Melayu Asli. Fasa kedua memfokus kepada proses</p><p>menstruktur kandungan yang telah dikenal pasti ke dalam format proforma kursus. Pada</p><p>fasa yang terakhir, pengkaji telah mendapatkan penilaian pakar bagi mendapatkan</p><p>maklum balas kesesuaian kurikulum yang telah dibangunkan untuk digunapakai</p><p>sebagai satu kursus bagi pengajian muzik. Hasil penilaian pakar telah menjadi panduan</p><p>kepada pengkaji untuk menambahbaik proforma yang dibina sehingga akhirnya terhasil</p><p>satu kurikulum kursus Pengenalan Kepada Biola Melayu Asli yang lengkap.</p>