Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris

<p>Biola merupakan satu alat muzik yang penting dalam persembahan ensembel Melayu</p><p>Asli yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama dan memainkan kaunter melodi.</p><p>Kemahiran permainan biola diwarisi secara informal dalam...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Irfendi
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7141
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:7141
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic MT Musical instruction and study
spellingShingle MT Musical instruction and study
Irfendi
Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
description <p>Biola merupakan satu alat muzik yang penting dalam persembahan ensembel Melayu</p><p>Asli yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama dan memainkan kaunter melodi.</p><p>Kemahiran permainan biola diwarisi secara informal dalam persekitaran masyarakat</p><p>Melayu. Kajian ini bertujuan untuk menstrukturkan pengetahuan dan kemahiran biola</p><p>Melayu Asli ini ke dalam institusi pendidikan formal dengan membangunkan</p><p>kurikulum kursus Pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian</p><p>muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian yang dijalankan ini menggunakan</p><p>pendekatan kualitatif yang dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama pengumpulan</p><p>data yang berfokus kepada kerja mengenal pasti kandungan kurikulum yang diperolehi</p><p>melalui kaedah temubual penggiat, kajian pustaka dan penganalisaan terhadap rakaman</p><p>audio dan video permainan biola Melayu Asli. Fasa kedua memfokus kepada proses</p><p>menstruktur kandungan yang telah dikenal pasti ke dalam format proforma kursus. Pada</p><p>fasa yang terakhir, pengkaji telah mendapatkan penilaian pakar bagi mendapatkan</p><p>maklum balas kesesuaian kurikulum yang telah dibangunkan untuk digunapakai</p><p>sebagai satu kursus bagi pengajian muzik. Hasil penilaian pakar telah menjadi panduan</p><p>kepada pengkaji untuk menambahbaik proforma yang dibina sehingga akhirnya terhasil</p><p>satu kurikulum kursus Pengenalan Kepada Biola Melayu Asli yang lengkap.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Irfendi
author_facet Irfendi
author_sort Irfendi
title Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
title_short Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
title_full Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
title_fullStr Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
title_full_unstemmed Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris
title_sort pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada biola melayu asli dalam program pengajian muzik di universiti pendidikan sultan idris
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
publishDate 2021
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7141
_version_ 1747833360998203392
spelling oai:ir.upsi.edu.my:71412022-06-14 Pembangunan kurikulum kursus pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris 2021 Irfendi MT Musical instruction and study <p>Biola merupakan satu alat muzik yang penting dalam persembahan ensembel Melayu</p><p>Asli yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama dan memainkan kaunter melodi.</p><p>Kemahiran permainan biola diwarisi secara informal dalam persekitaran masyarakat</p><p>Melayu. Kajian ini bertujuan untuk menstrukturkan pengetahuan dan kemahiran biola</p><p>Melayu Asli ini ke dalam institusi pendidikan formal dengan membangunkan</p><p>kurikulum kursus Pengenalan kepada Biola Melayu Asli dalam program pengajian</p><p>muzik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian yang dijalankan ini menggunakan</p><p>pendekatan kualitatif yang dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama pengumpulan</p><p>data yang berfokus kepada kerja mengenal pasti kandungan kurikulum yang diperolehi</p><p>melalui kaedah temubual penggiat, kajian pustaka dan penganalisaan terhadap rakaman</p><p>audio dan video permainan biola Melayu Asli. Fasa kedua memfokus kepada proses</p><p>menstruktur kandungan yang telah dikenal pasti ke dalam format proforma kursus. Pada</p><p>fasa yang terakhir, pengkaji telah mendapatkan penilaian pakar bagi mendapatkan</p><p>maklum balas kesesuaian kurikulum yang telah dibangunkan untuk digunapakai</p><p>sebagai satu kursus bagi pengajian muzik. Hasil penilaian pakar telah menjadi panduan</p><p>kepada pengkaji untuk menambahbaik proforma yang dibina sehingga akhirnya terhasil</p><p>satu kurikulum kursus Pengenalan Kepada Biola Melayu Asli yang lengkap.</p> 2021 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7141 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7141 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Muzik dan Seni Persembahan <p>Ahmad, R. (2007). Ghazal Melayu Johor. Johor: Yayasan Warisan Johor.</p><p></p><p>Bakar, N. A. (2014). Modul asas pengajaran dan pembelajaran nyanyian lagu Melayu</p><p>Asli. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Bandung Philharmonic (2016). Indonesia Raya. Diperolehi pada 29 Jun 2020 daripada</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=ufME2lGeYDE</p><p></p><p>Blues Gang & Hamzah Dolmat (2011). Tudung Periuk. M4v. Diperolehi pada 26 Jun</p><p>2020 daripada https://www.youtube.com/watch?v=P38X-dtRjGY</p><p></p><p>Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan</p><p>Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.</p><p>Diperolehi pada 28 Julai 2020 daripada</p><p>http://repository.uinmalang.ac.id/1123/1/metodepengumpulan.pdf</p><p></p><p>Coombs, P, & Ahmed, M. (1974). Attacking rural poverty: How nonformal education</p><p>can help. Baltimore: University Press.</p><p></p><p>Dib, C. Z. (1988). Formal, Non-Formal and Informal Education: Concepts/Applicability.</p><p>Cooperative Networks in Physics Education. American Institute of Physics.</p><p></p><p>Din, N. I. (2005). Minat pelajar tingkatan 4 terhadap muzik tradisional gamelan di</p><p>salah sebuah sekolah projek. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris</p><p></p><p>Gagne, R. M., & Briggs, L. J. (1974). Principles of instructional design. Holt:</p><p>Rinehart & Winston.</p><p></p><p>ISCED. (2011). Non-formal education. Diperoleh dari 23 Mac 2020 daripada</p><p>http://uis.unesco.org/node/334726</p><p></p><p>Irma Suryani (2017). Pentingnya pendidikan informal tentang ekonomi pada keluarga</p><p>keluarga transmigran. Diperolehi pada 1 September 2020 daripada</p><p>file:///C:/Users/User/Downloads/2498-6131-1-SM.pdf</p><p></p><p>Ismail Ahmed, A. S. (2015). Unsur Sinkratisme dalam Instrumentasi Persembahan.</p><p>Jurnal Melayu, 308-327.</p><p></p><p>Ivan Luthfi (2014). Mengenal anatomi biola. Diperolehi pada 26 Jun 2020 daripada</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=YCm2Pp6OvD0&t=34s</p><p></p><p>Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (2004), Pedagogi asas pendidikan. Kuala</p><p>Lumpur: Kayazano Enterprise.</p><p></p><p>Konser Irama Lagu Melayu Asli Orkestra Simponi Kebangsaan (2011). Serampang</p><p>Laut.Diperolehi 25 Jun 2020 daripada</p><p>https://www.youtube.com/watch?v=DiVkDZX0L6Q</p><p></p><p>Leung, C.C (2003). The role of Chinese music in secondary school education in Hong</p><p>Kong. (Unpublished doctoral dissertation). RMIT University, Melbourne,</p><p>Australia.</p><p></p><p>Livingstone, D. (1999). Exploring the Icebergs of Adult Learning: Findings of the First</p><p>Canadian Survey of Informal Learning Practices. CJSAE 13 (2), 49-72.</p><p></p><p>Mahmud, A. (2012). Konsep dan Model Penilaian dalam Pelaksanaan Kurikulum.</p><p>Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia.</p><p>Universiti Putra Malaysia.</p><p></p><p>Malaysia, K. P. (1979). Laporan jawatankuasa kabinet mengkaji pelaksanaaan dasar</p><p>pelajaran (Laporan kabinet). Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Muhammad Zulfahmi (2013). Faktor-faktor penyebab instrumen biola jadi bagian</p><p>integral kebudayaan musik etnik melayu pesisir timur sumatera utara .</p><p>Diperolehi pada 27 Jun 2020 dari pada</p><p>https://media.neliti.com/media/publications/178294-ID-none.pdf</p><p></p><p>Patrayus (2010). Analysis and classification of ornaments in north indian(hindustani)</p><p>classical music. Diperolehi pada 27 Jun 2020 daripada</p><p>http://www.mtg.upf.edu/static/media/Pratyush-Master-Thesis-2010.pdf</p><p></p><p>ProfessorV. (2007). Violin lesson #2, Holding the bow. Diperolehi pada 29 Jun 2020</p><p>daripada https://www.youtube.com/watch?v=A1wnbFPRRMc.</p><p></p><p>Rahman, A. R. (2009). Proses pengajaran ensembel ghazal oleh jurulatih ghazal dalam</p><p>kegiatan kokurikulum di sekolah negeri Johor: Satu kajian kes. Tanjong Malim:</p><p>Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Riqmadita Nawang (2009). Cara mudah bermain biola untuk pemula Yogyakarta</p><p>Ekpresi.</p><p></p><p>Schururensky, D. (2000). The Forms of Informal Learning: Towards a</p><p>Conceptualization of the Field. Centre for the Study of Education and Work.</p><p></p><p>Senandung klasik RTM (2009). Rancak bertemu_MatLong.flv. Diperolehi pada 1 Julai</p><p>2020 daripada https://www.youtube.com/watch?v=ps_QxLDuEYY</p><p></p><p>Shaliza Binti Dasuki. (2015). Perkembangan Budaya Popular dan Perubahan Sosio</p><p>Budaya Masyarakat Pasca Moden: Adaptasi Budaya Asing Dalam Perkahwinan</p><p>Melayu. ResearchGate.</p><p></p><p>Smith, M. K. (2001). What is non-formal education?, the encyclopaedia of informal</p><p>education.. Diperolehi pada 12th September 2019 daripada</p><p>http://infed.org/mobi/what is-non-formal-education/</p><p></p><p>Soleh, M. D. (2016). Dinamisasi saung angklung udio sebagai pusat pendidikan,</p><p>pelancongan dan pembuatan alat muzik di Bnadung Indonesia. Tanjong Malim:</p><p>Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Subramaniam, S. (2015). Pemikiran Masyarakat Tamil Awal Dalam Kesusasteraan Tamil</p><p>Klasik. University of Malaya Student Repository, 60.</p><p></p><p>Tyler, R.W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. University of</p><p>Chicago, Chicago.</p><p></p><p>Tengku Ritawati Dachlan. (2016). Pembangunan kurikulum pemngajaran dan</p><p>pembelajaran lagu melayu asli untuk institusi formal. Tanjong Malim: Universiti</p><p>Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Yatim, L. S. (2018). Nyanyian semerta: Proses pembelajaran, kepentingan serta</p><p>keberkesanannya dalam nyanyian. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan</p><p>Idris.</p><p></p><p>Yehudi Menuhin. (2011). Violin tutorial-5. Left hand playing. Diperolehi pada 28 Jun</p><p>2020 daripada https://www.youtube.com/watch?v=9qEIKoOXvWM</p><p></p><p>Yusof, A. (2011). Keseniaan Melayu Islam: Jiwa Islam Dalam Pengkaryaan. World</p><p>Congress FoR Islamic History and Civilization. Kuala Lumpur: Universiti</p><p>Malaya.</p><p></p><p>Zaharul Lailiddin Saidon (2014). Kelestarian dan Pengkomersialan Seni Persembahan</p><p>Tradisional Melayu dalam Kontekss Industri Kreatif: Cabaran & Peluang.</p><p>Kongres Warisan Melayu Sedunia 2014 (p. 1). Menara Matrade Kuala Lumpur:</p><p>ResearchGate.</p><p></p><p>Zaharul Lailiddin Saidon (2015). Penilaian dan pensijilan bagi muzik tradisional</p><p>Melayuberdasarkan model peperiksaan muzik bergred antarabangsa.</p><p>Malaysian Music Journal. 4. 47-66.</p>