Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai

<p>Tujuan kajian ini untuk menganalisis kandungan atau tema dan persoalan yang</p><p>dipaparkan dalam dua genre kreatif, iaitu novel Tamil Lockup oleh penulis M.</p><p>Chandarakumar yang diadaptasi ke filem Tamil Visaranai. Kajian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kanesan Ramasamy
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7422
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:7422
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Kanesan Ramasamy
Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
description <p>Tujuan kajian ini untuk menganalisis kandungan atau tema dan persoalan yang</p><p>dipaparkan dalam dua genre kreatif, iaitu novel Tamil Lockup oleh penulis M.</p><p>Chandarakumar yang diadaptasi ke filem Tamil Visaranai. Kajian ini dijalankan</p><p>untuk mencapai objektif bagi iaitu penelitian tentang unsur persamaan dan</p><p>perbezaan dalam kedua-dua media ini sama ada berlaku sama ada pengekalan,</p><p>pengguguran, dan penambahan naratif, watak dan perwatakan, dialog, latar dan</p><p>sebagainya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif</p><p>berdasarkan teori adaptasi Mc Franlane yang melibatkan empat peringkat</p><p>adaptasi iaitu naratif, verbal ke visual, enunsiasi dan keseluruhan. Seterusnya</p><p>sinopsis novel bagi setiap bab diterangkan bagi menunjukkan persamaan dan</p><p>perbezaan diantara unsur naratif, watak, enunsiasi dan unsur keseluruhan</p><p>dengan filem yang diadaptasikan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa</p><p>adaptasi yang dihasilkan oleh pengarah filem menunjukkan kesetiaan novel</p><p>dengan unsur-unsur adaptasi. Selain itu, adaptasi filem berkenaan berupaya</p><p>menghuraikan naratif yang digambarkan oleh pengarah, bersesuaian dengan</p><p>situasi dalam novel bagi meningkatkan minat dan tabiat membaca dikalangan</p><p>masyarakat.Kesimpulannya bahawa adaptasi memainkan peranan penting dalam</p><p>bahan penulisan yang diterbitkan. Adaptasi karya sastera akan menjadi satu</p><p>usaha yang sangat indah dan membanggakan apabila ia mampu</p><p>menterjemahkan dan menceritakan kembali karya tersebut dalam bentuk baharu</p><p>untuk dipersembahkan kepada khalayak. Implikasinya, adaptasi dapat</p><p>membuka ruang bagi mencari, menaakul serta meneroka suatu penemuan</p><p>baharu yang mencabar dan bermakna dalam bidang penulisan dan penyelidikan</p><p>yang berkaitan dengan adaptasi dalam karya sastera.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Kanesan Ramasamy
author_facet Kanesan Ramasamy
author_sort Kanesan Ramasamy
title Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
title_short Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
title_full Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
title_fullStr Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
title_full_unstemmed Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai
title_sort analisis adaptasi novel tamil lockup ke filem tamil visaranai
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2021
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7422
_version_ 1747833393947607040
spelling oai:ir.upsi.edu.my:74222022-09-21 Analisis adaptasi novel Tamil Lockup ke filem Tamil Visaranai 2021 Kanesan Ramasamy PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania <p>Tujuan kajian ini untuk menganalisis kandungan atau tema dan persoalan yang</p><p>dipaparkan dalam dua genre kreatif, iaitu novel Tamil Lockup oleh penulis M.</p><p>Chandarakumar yang diadaptasi ke filem Tamil Visaranai. Kajian ini dijalankan</p><p>untuk mencapai objektif bagi iaitu penelitian tentang unsur persamaan dan</p><p>perbezaan dalam kedua-dua media ini sama ada berlaku sama ada pengekalan,</p><p>pengguguran, dan penambahan naratif, watak dan perwatakan, dialog, latar dan</p><p>sebagainya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif</p><p>berdasarkan teori adaptasi Mc Franlane yang melibatkan empat peringkat</p><p>adaptasi iaitu naratif, verbal ke visual, enunsiasi dan keseluruhan. Seterusnya</p><p>sinopsis novel bagi setiap bab diterangkan bagi menunjukkan persamaan dan</p><p>perbezaan diantara unsur naratif, watak, enunsiasi dan unsur keseluruhan</p><p>dengan filem yang diadaptasikan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa</p><p>adaptasi yang dihasilkan oleh pengarah filem menunjukkan kesetiaan novel</p><p>dengan unsur-unsur adaptasi. Selain itu, adaptasi filem berkenaan berupaya</p><p>menghuraikan naratif yang digambarkan oleh pengarah, bersesuaian dengan</p><p>situasi dalam novel bagi meningkatkan minat dan tabiat membaca dikalangan</p><p>masyarakat.Kesimpulannya bahawa adaptasi memainkan peranan penting dalam</p><p>bahan penulisan yang diterbitkan. Adaptasi karya sastera akan menjadi satu</p><p>usaha yang sangat indah dan membanggakan apabila ia mampu</p><p>menterjemahkan dan menceritakan kembali karya tersebut dalam bentuk baharu</p><p>untuk dipersembahkan kepada khalayak. Implikasinya, adaptasi dapat</p><p>membuka ruang bagi mencari, menaakul serta meneroka suatu penemuan</p><p>baharu yang mencabar dan bermakna dalam bidang penulisan dan penyelidikan</p><p>yang berkaitan dengan adaptasi dalam karya sastera.</p> 2021 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7422 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7422 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi <p>Abdul Razak Mohaideen. (2016). Pembangunan Modal Insan dan Motivasi Kerja</p><p>dalam Industry Perfileman di Malaysia: Satu Kajian ke Atas Industry Filem</p><p>Cereka. Universiti Utara Malaysia. (Tesis Doktor Falsafah)</p><p></p><p>Akhbar Makkal Osai. 9/8/2009.</p><p></p><p>Allen Robert Clyde & Gomery Douglas. (1985). Film History; Theory and practice.</p><p>New York, London: McGraw-Hill.</p><p></p><p>Alun Munslow. (2008). Film and history: Robert A. Rosenstone and History on</p><p>Film/Film on History. The Journal of Theory and Practice, 11(4): 565-575.</p><p></p><p>Amsan Kumar. (2009). Pesum Porchithiram. Kalachuvadu Pathippagam Nagercoil,</p><p>Chennai.</p><p></p><p>Annette Insdorf. (1997). Frencois Truffaut Rivised and Updated Edition. Cambridge:</p><p>First Cambridge University Press.</p><p></p><p>Armes Roy. (1974). Film And Reality: A Historical Survey. San Diago: Penguin</p><p>Publications.</p><p></p><p>Ashish Rajadhyaksha & Cherchi Usai Paolo. (1997). Indian Cinema, Origins to</p><p>Independence and Survival. Oxford, New York: Oxford University Press.</p><p></p><p>Bala Bharathi. (2012). Tamil Cinema 80. Chennai: Nakkheeran Publications Chennai.</p><p></p><p>Beja, Morris. (1979). Film and Literature: An Introduction. New York: Longman.</p><p>Berita Harian. 28 Feb 2016.</p><p></p><p>Bismi,J. (2008). Tamil Cinema: Sila Nigalvugal Pathivugal. Thankesh Printers,</p><p>Chennai.</p><p></p><p>Bismi, J. (2008). Tamil Cinema" Sila Nigalvugal" Pathivugal. Chennai: Thankesh</p><p>Printers.</p><p></p><p>Bordwell, D & Thompson, K. (2008). Film Art. New York: MC Graw Hill.</p><p></p><p>Bowman-Kruhm, M. (2003). Margaret Mead: A Biography. London: Greenwood</p><p>Press.</p><p></p><p>Brymen, A. (2008). Social research methods. New York: Oxford University Press.</p><p></p><p>Conrad, J. (1989). The Nigger of the Narcissus. London: Penguin Books.</p><p></p><p>Corrine, G. (2011). Becoming Qualitative Researcher An Introduction. New York:</p><p>Pearson.</p><p></p><p>Cowie, Peter, (2018). The Godfather. London: Carlton Books Ltd.</p><p></p><p>Creswell, J.W. (2009). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods</p><p>approaches. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publication.</p><p></p><p>Culler, J. (2011). Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: OUP Oxford.</p><p></p><p>David Forgacs. (2014). Kaedah Penyelidikan. Edisi Ketiga.</p><p></p><p>David Robinson. (1973). World Cinema: A Short History. London: Eyre Methuen.</p><p></p><p>Fatimah Muhd Shukri. (2014). Dramaturgi Filem: Peletakan Produk dalam Naratif</p><p>Filem-Filem Melayu dan Hollywood. Universiti Malaysia Kelantan. (Tesis</p><p>Sarjana tidak diterbitkan).</p><p></p><p>Geoffey Nowell-Smith. (1996). The History of Cinema, A Very Short Introduction.</p><p>New York: Oxford University Press.</p><p></p><p>Giddings, R, Selby, K & Wensley, C. (1990). Screening the Novel: The Theory &</p><p>Practice of Literary Dramatisation. London: Macmillan.</p><p></p><p>Gopala Krishnan. (2004). Cinimaavin Ulagam (Dunia Perfileman): Kanavuppattarai</p><p>Chennai.</p><p></p><p>Hani Salwah Yaakup. (2018). Tombiruo: Adaptasi novel ke filem dan representasi</p><p>kepercayaan setempat. Jurnal Komunikasi Malaysian, 34(2): 323-337.</p><p></p><p>Hashim Awang. (1987). Glosari Mini Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.</p><p></p><p>Heru S.P. Saputra. (2009). Transformasi Lintas Genre: Dari Novel Ke Film, Dari Film</p><p>Ke Novel. Jurnal Humaniora 21(1): 41-55.</p><p></p><p>Ian Watt. (1967). The Rise of the Novel. London: Chatto Windus.</p><p></p><p>James Chapman. (2003). Cinemas of the World : Cinemas of the World: Film and</p><p>Society from 1895 to the Present. London: Reaktion Books.</p><p></p><p>James Chapman. (2013). Film And History: Theory And History. London: Palgrave</p><p>Macmillan.</p><p></p><p>Jamil Sulung. (2008): Kaca Permata: Memior Seorang Pengarah. Kuala Lumpur:</p><p>Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).</p><p></p><p>Jins Shamsudin. (2015). Filem Melayu Citra Budaya dan Rakaman Sejarah. Kedah:</p><p>UUM Press.</p><p></p><p>Kamus Dewan. (2015). Edisi Ke-4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.</p><p></p><p>Kanesan, R. (2018). Tamil Naavalkalait Taluvi Uruvaakkappadum Tamil</p><p>Tiraippadanggal Oor Aaivu. MJSSH online,2.</p><p></p><p>Kartini Anwar. (2008). Sastera Remaja dan Pembinaan Bangsa. Kuala Lumpur:</p><p>Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>S. Ramakrishnan. (2011). Kriyavin Tarkalat Tamil Akarati. Chennai: Fine Press,</p><p>Chennai.</p><p></p><p>Lawrence Neuman William. (2003). Social Research Methods Qualitative and</p><p>Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education Inc.</p><p></p><p>Linda Hutcheon. (2006). A Theory of Adaptation (2nd Edition). New York: Routledge.</p><p></p><p>Mahadi J Murat. (2006). Sutradara Kontemporari Malaysia. Ampang: Perbadanan</p><p>Filem Nasional Malaysia.</p><p></p><p>Marantz Cohen & Paula. (2001). Silent Film and The Triumph of The American Myth.</p><p>Oxford: Oxford University Press.</p><p></p><p>Mary C. Johnson. (1995). The Scriptwriter Journal 1st Edition. Waltham: Focal Press.</p><p></p><p>McFarlane B, (1996). Novel to filem: An Introduction to the Theory of Adaption.</p><p>Oxford: Clarendon Press.</p><p></p><p>Mrinal Sen. (1980). Cinema Oru Parvai. Chennai: Chennai Book House Press.</p><p></p><p>Monique Hennik, Inge Hutter & Ajay Bailey. (2011). Qualitative Research Method.</p><p>London: Sage Publication. Inc.</p><p></p><p>Naim Haji Ahmad. (1995). Filem sebagai Alat dan Bahan Kajian. Serdang: Penerbitan</p><p>Universiti Pertanian Malaysia.</p><p></p><p>Norman Blaikie. (2010). Design Social Research (2nd Edition). USA: Polity Press.</p><p></p><p>Othman Hizairi. (2000). Adaptasi Novel ke Filem: Analisis Perbandingan Antara Filem</p><p>Melayu dan Filem Barat. Universiti Malaya. (Disertasi Sarjana).</p><p></p><p>Patrick Colm Hogan. (2008). Understanding Indian Movies: Culture, Cognition and</p><p>Cinemati Imagination. USA: University of Texas Press.</p><p></p><p>Paul Smith. (1976). Introduction. In Pul Smith (Ed.), The Historian and Film.</p><p>Cambridge: Cambridge University Press.</p><p></p><p>Rajamorgan Veerappan, (2007). Kalidasas Shakuntala and The Malay Classic Movie</p><p>Dewi Murni: A Comparative Study. Universiti Malaya. (Disertasi Sarjana).</p><p></p><p>Ranjit Kumar, (2011). Research Methodology A Step-By-Step Guide For Beginners (3rd</p><p>Edition). London: Sage Publication, Inc.</p><p></p><p>Rasdan Ahmad. (09 Nov 2014). Utusan Online.</p><p></p><p>Rencana Berita Harian. (Rabu, 8 November 2017).</p><p></p><p>Richard, H & Robert, M. (2009). Using Visual Evidence. UK: McGraw-Hill Education.</p><p></p><p>Richardson & Richard. (1985). Literature and Film. New York: Garland Publishing,</p><p>Inc.</p><p></p><p>Rosenstore, A. Robert. (2007). Epilogue: The Promise of History. In Leen Engelen &</p><p>Roel Winkel (Ed), Perspectives on European Film and History. Gent: Academia</p><p>Press.</p><p></p><p>Rosmawati Mohamad Rasit. (2013). Hubungan Penontonan Filem Dawah dengan</p><p>Pembentukan Personaliti Prososial Remaja. Universiti Putera Malaysia. (Tesis</p><p>Falsafah Kedoktoran).</p><p></p><p>Rudolf Arnheim. (1966). Art Today and the Film. Art Journal, 25(3): 242-244.</p><p></p><p>Sabitha Marica. (2005). Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Petaling Jaya: Pearson</p><p>Prantice Hall.</p><p></p><p>Selvaraj Velayutham. (2008).Introduction: The Cultural History and Politics of South</p><p>Indian Tamil Cinema. In Selvaraj Velayutham (Ed.),Tamil Cinema: The</p><p>Cultural Politics of Indias Other Film Industry. London : Rutledge Tailor &</p><p>Francis Group.</p><p></p><p>Sergei Eisenstein. (1949). Film Form, ed. and trans. New York.: Jan Leyda, Harcourt,</p><p>Brace.</p><p></p><p>Sillalee S. Kandasamy. (2015). Filem-Filem Tamil di Malaysia: Suatu Pemerhatian</p><p>Terhadap Ketaksamaan Sosial. Universiti Malaya. (Kajian tesis Falsafah</p><p>Kedoktoran).</p><p></p><p>Sohaimi Abdul Aziz. (2016). Teknoteks dan Transformasi Pengajian Kesusasteraan,</p><p>Mensinergikan Sastera, Teknologi dan Kritikan. Kuala Lumpur: Penerbit</p><p>Universiti Sains Malaysia.</p><p></p><p>Shampa Banerjee & Srivastava. (2013). One Hundred Indian Feature Films: An</p><p>Annotated Filmography. USA: Routlegde.</p><p></p><p>Short, K.,R.,M. (1981). Introduction: Feature Film History. In K., R., M. Short (Ed.),</p><p>Feature Films as History. London: Croo M Helm.</p><p></p><p>Tamil Lexicon, Thiruvasagam. (2012). Madras: University of Madras, Chennai.</p><p></p><p>Temuramah Berita Harian: Karyaseni nafi trend adaptasi drama televisyen rosakkan</p><p>industri buku:07.08.2016.</p><p></p><p>Thompson Kristin & Bordwell. (2003). Fiml History. New York: McGraw-Hill.</p><p></p><p>Vachel Lindsay. (2004). The Art of The Moving Picture. (eBook#13029).</p><p></p><p>Wan Hasmah Wan Teh. (2018). The history of film adaptation in Malaysia: The long</p><p>journey of its rise and fall. Malay Literature 31(2): 361 382.</p><p></p><p>Wan Hasmah Wan Teh dan Md. Salleh Yaapar. (1997). Pandangan S. Othman</p><p>Kelantan dan U-wei Haji Shaari Terhadap Masyarakat Melayu Patani: Satu</p><p>Kajian Proses Adaptasi dari Novel Juara ke Filem Jogho MELAYU: Jurnal</p><p>Antarabangsa Dunia Melayu. Jilid 8 Bil. 2 2015.</p><p></p><p>Youtube. Filem Visaaranai. Diakses dari https://youtu.be/Kex68dl6D1U .</p>