Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam

<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti ciri-ciri realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia,</p><p>menganalisis kesesuaian ciri-ciri realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia berdasarkan</p><p>teori Sosiologi Sastera Model Penc...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Kumar Dorairajoo
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7672
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:7672
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Kumar Dorairajoo
Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam
description <p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti ciri-ciri realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia,</p><p>menganalisis kesesuaian ciri-ciri realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia berdasarkan</p><p>teori Sosiologi Sastera Model Pencerminan George Lukacs. Kajian ini juga menghuraikan</p><p>unsur-unsur pengajaran dalam kumpulan cerpen Urimai Prttam hasil karya A. Kandan.</p><p>Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah analisis teks berdasarkan teori</p><p>Sosiologi Sastera Model Pencerminan George Lukacs. Dapatan kajian menunjukkan bahawa</p><p>terdapat sebanyak 33 isu yang mencerminkan realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia,</p><p>iaitu sebanyak 20 isu berkaitan masalah sosial, tiga berkaitan dengan ekonomi, enam lagi</p><p>berkaitan pendidikan dan empat pula berkaitan dengan hal keagamaan. Kesemua 33 isu</p><p>realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia adalah seiring dengan teori Sosiologi Sastera</p><p>Model Pencerminan George Lukacs. Kajian ini juga turut mengesan sebanyak 12 pengajaran</p><p>yang bersifat teguran, pesanan dan nasihat kepada semua lapisan masyarakat Tamil, di</p><p>samping rayuan kepada pihak berkuasa. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan</p><p>bahawa masyarakat Tamil di Malaysia menghadapi pelbagai masalah sosiobudaya dan</p><p>ekonomi yang menyisihkannya daripada arus pembangunan negara. Implikasinya, kajian</p><p>realiti kehidupan masyarakat Tamil ini dapat digunakan oleh pihak berkuasa untuk</p><p>menyelesaikan masalah sosiobudaya dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Tamil</p><p>Malaysia.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Kumar Dorairajoo
author_facet Kumar Dorairajoo
author_sort Kumar Dorairajoo
title Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam
title_short Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam
title_full Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam
title_fullStr Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam
title_full_unstemmed Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam
title_sort realiti kehidupan masyarakat tamil malaysia dalam kumpulan cerpen urimai porattam
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2021
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7672
_version_ 1776104528795402240
spelling oai:ir.upsi.edu.my:76722022-11-09 Realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia dalam kumpulan cerpen Urimai Porattam 2021 Kumar Dorairajoo PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania <p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti ciri-ciri realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia,</p><p>menganalisis kesesuaian ciri-ciri realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia berdasarkan</p><p>teori Sosiologi Sastera Model Pencerminan George Lukacs. Kajian ini juga menghuraikan</p><p>unsur-unsur pengajaran dalam kumpulan cerpen Urimai Prttam hasil karya A. Kandan.</p><p>Kajian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan kaedah analisis teks berdasarkan teori</p><p>Sosiologi Sastera Model Pencerminan George Lukacs. Dapatan kajian menunjukkan bahawa</p><p>terdapat sebanyak 33 isu yang mencerminkan realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia,</p><p>iaitu sebanyak 20 isu berkaitan masalah sosial, tiga berkaitan dengan ekonomi, enam lagi</p><p>berkaitan pendidikan dan empat pula berkaitan dengan hal keagamaan. Kesemua 33 isu</p><p>realiti kehidupan masyarakat Tamil Malaysia adalah seiring dengan teori Sosiologi Sastera</p><p>Model Pencerminan George Lukacs. Kajian ini juga turut mengesan sebanyak 12 pengajaran</p><p>yang bersifat teguran, pesanan dan nasihat kepada semua lapisan masyarakat Tamil, di</p><p>samping rayuan kepada pihak berkuasa. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan</p><p>bahawa masyarakat Tamil di Malaysia menghadapi pelbagai masalah sosiobudaya dan</p><p>ekonomi yang menyisihkannya daripada arus pembangunan negara. Implikasinya, kajian</p><p>realiti kehidupan masyarakat Tamil ini dapat digunakan oleh pihak berkuasa untuk</p><p>menyelesaikan masalah sosiobudaya dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Tamil</p><p>Malaysia.</p> 2021 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7672 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=7672 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi <p>Abdul Samad Said Mohamed Said. (1975). Siri Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan</p><p>Pustaka.</p><p></p><p>Accharya, B.S. (2006). Tirukkua. Chennai: Narmatha Patippakam.</p><p></p><p>Agensi Antidadah Kebangsaan. (Portal). (1977). Kesan Dadah.</p><p></p><p>Agensi Antidadah Kebangsaan. (Portal). (2018). Statistik Penagih Dadah Berdasarkan</p><p>Bangsa.</p><p></p><p>Agilan, K. (2002). Katai kalai. Chennai: Dhagam Publication.</p><p></p><p>Airissa Hanis Adeli, Nur Aisyah Nazari, Nurul Hafizah Abdul Afif , Ahmad Ahnaf Ishak dan</p><p>Nur Erna Sari Shaharani. (2017). Personaliti Bakal Pasangan Antara Pilihan Anak dan</p><p>Ibu Bapa. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.</p><p></p><p>Alhussain Khalid Shah, Drishti Thornton dan James Kelly Kimberly. (2019). Familial</p><p>Opioid Misuse and Family Cohesion: Impact on Family Communication and Wellbeing.</p><p>Addict Disorder Treatment, 2019;18(4):194-204.</p><p></p><p>Amer Siddiq. (2015). Apakah itu Ketagihan Dadah. The Malaysia Medical Gazette,</p><p>September, 25.</p><p></p><p>Amirul Ketika. (2018). Gejala Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di</p><p>Malaysia: Punca dan Rawatan. Universiti Sabah Malaysia.</p><p></p><p>Ammini, A. (2010) Kajian tema cerpen karya penulis-penulis Tamil negeri Johor (1950-</p><p>2010). Universiti Malaya.</p><p></p><p>Annadurai, M. (2007). Cerpen-cerpen Tamil Prawaik Kataika (1986-2000): Satu kajian</p><p>tema. sepanjang 1986-1995. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Annaletchumy (2008). Satu kajian dalam karya cerpen N. Mageswari. Universiti Malaya.</p><p>Arasaratnam, S. (1979). Indians in Malaya and Singapore, Rev. Ed. Kuala Lumpur: Oxford</p><p>University Press.</p><p></p><p>Astro Awani (Portal). 2020. KLWBC 2020: Malaysia malas atau rajin membaca? Julai 3,</p><p>2020.</p><p></p><p>Aveliar Muthusamy. (2014). Imej Wanita dalam Cerpen Karya Na. Maheswari. Tesis</p><p>sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Awang Abdullah. (2001). Penghayatan Novel Anak dan Biola. Kuala Lumpur: Dewan</p><p>Bahasa Pustaka.</p><p></p><p>Bakiyaletchumi. (2012). Plamuruka ciukataika vai malciyat tamiarkai vkkai.</p><p>Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Bala, P. (2019). Malaysian Indians. Cengage: Encyclopedia.com.</p><p></p><p>Balu Subramaniaam. (2007). Cerpen karya Puspaleelavathy (Pvai): Satu kajian tema. Tesis</p><p>sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Berita Harian Online. Ilmu STEM lebih mudah dikuasai guna bahasa ibunda.</p><p></p><p>Baskaran Nadeson. (1995). Malciyat Tamic Ciukatai. Pondichery: Arasi Press.</p><p></p><p>Berita Harian Online. Malaysia perlukan ramai belia ceburi bidang kemahiran, Oktober 27,</p><p>2014.</p><p></p><p>Cambridge English Online Dictionary. (2020). Dictionary.</p><p></p><p>Berita Harian Online. 5 Suspek Kes Buli akan Direman Semula Esok, 15.6.2017.</p><p>Februari 6, 2020.</p><p></p><p>Bodhinathan Velanswami. (2009). Introduction to Hinduism. Himalaya Academy</p><p>Publications.</p><p></p><p>Braj B. Kachru. (1978). Aspects of Sociolinguisitics in South Asia. International Journal</p><p>of the Society og Language,16, pp.126.</p><p></p><p>Cambridge English Online Dictionary. (2020). Dictionary.</p><p></p><p>Cantor C.H (2000). Access to method of suicide: What impact? Volume: 32 issue: 1, page(s):</p><p>8-14</p><p></p><p>Caves, R. W. (2004). Encyclopaedia of the City. New York: Routledge.</p><p></p><p>Chanthiran Govinthan. (2019). Kuicikkumarari Tamiaruviyil Veippaum</p><p>Papuc Cintaaikal. Chempulam, Virucam 7, Vilithu 23, Ogos.</p><p></p><p>Che Mat. (1994). Remaja Lepak Semua Pihak Perlu Campur Tangan. Dewan Siswa,</p><p>April, 30-43.</p><p></p><p>Chew, Y.M. (1997). Moral Realism.Tesis sarjana. Universiti of Singapore.</p><p></p><p>Christina Andin, Rosmiza Mohd Zainol, Wong Hock Chuo & Rohana Hamzah. (2019).</p><p>Minat Murid Berpencapaian Rendah Terhadap Pembelajaran. Putrajaya: Bahagian</p><p>Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.</p><p>Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 20, 2019, pp. 156-170.</p><p></p><p>Cohen, S. (2002). The politics of vandalism. New Society. Jil 12, pp.872-878.</p><p></p><p>Cudd, Ann E. (2006). Analysing Oppression. US Oxford University Press.</p><p></p><p>David H Jernigan & Saroja K Indran. (2016). "Country Profile on Alcohol in</p><p>Malaysia" . Asia Pacific Alcohol Policy Alliance, 26 October.</p><p></p><p>Denison Jayasooria (ed). (2016). Inclusive Development for Urban Poor & Bottom 40%</p><p>Communities in Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia: Institut Kajian Etnik</p><p>(KITA).</p><p></p><p>Denison, J. J. & Others (1985). Alcoholism. Aliran, Vol. V, No.7, July-August, 1985, 14-</p><p>15.</p><p></p><p>Dewan Negara. Statistik Mat Rempit Mengikut Kaum, Sesi Julai 2012.</p><p></p><p>Dhanabalan Sandra Segaran. (2016). Tingkah Laku Devian Pelajar Etnik India di Sekolah</p><p>Menegah Dalam Daerah Kinta, Perak. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.</p><p></p><p>Ding, S.L. (1995). Ideal and reality: A Study of Qian Qianyi, Gu Yanwu and Kong</p><p></p><p>Shangren in early Qing Dynasty.Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Donald Collins, Cathleen Jordan & Heather Coleman (2010). An Introduction to Family</p><p>Social Work. Brooks/Cole, Cengage Learning. pp. 2829.</p><p></p><p>Drabble, M. (2000). The Oxford Companion to English Literature. New York, Oxford</p><p>University Press.</p><p></p><p>Dunne, T. (2007). International Relations Theories. New York, Oxford University Press.</p><p>Encyclopaedia Britannica Online Dictionary. (2021). Dictionary.</p><p></p><p>Eric Heinze. (2012). The Concept of Injustice. Routledge.</p><p></p><p>Fariza Hamzah, Nazuha Mohd Jai & Nurhidayah Mohtar. (2019 Perkahwinan Kanak-</p><p>Kanak Suatu Dilema. Kertas penyelidikan Program Kehakiman.</p><p></p><p>Gan Swee Eng. (2013). Tingkah Laku Vandalisme dalam Kalangan Pelajar Sekolah</p><p>Menengah Kebangsaan di Zon Labis, Johor.Skudai: Universiti Teknologi Malaysia</p><p></p><p>Ghanhi, M. K. (1996). The Essence of Hinduism. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.</p><p></p><p>Gary Ferraro. 2008. Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 7th ed. Belmont, CA:</p><p>Thompson Wadswort.</p><p></p><p>Habibie Hj Ibrahim, Mazni Mustapha, Joki Perdani, Puteri Hayati Megat Ahmad dan Nurul</p><p>Hudani Md Nawi. (2018). Peranan dan Tanggungjawab Ibu Bapa dalam Pengasuhan</p><p>Anak dan Remaja. Asian Social Work Journal, Volume 3, Issue 5; 18 - 24.</p><p></p><p>Hamid Redza Kashikan. (2008). Principal of magical realism in Gabriel Garcia Marquezs</p><p>one hundred years of solitude. Tesis Ph.D. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Hasan Bahrom. (2004). Remaja, Kemiskinan dan Juvana Suatu Realiti? Dungun:</p><p>Universiti Teknologi MARA. Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca</p><p>Modenisme (Sivic 2004)", Hotel City Bayview, Langkawi, Kedah. 4 6 September</p><p>2004</p><p></p><p>Hashim Awang. (1998). Kritikan kesusasteraan teori dan penulisani. Kuala Lumpur:</p><p>Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Haviland, William A., Prins, Harald E.L., McBride, Bunny Walrath dan Dana</p><p>(2011). Cultural Anthropology: The Human Challenge (13th ed.). Cengage</p><p>Learning.</p><p></p><p>Hui, T. S. (2013). Saintific realism and the problem of theory choice in science. Tesis</p><p>Ph.D. universiti Malaya.</p><p></p><p>International Labour Organization. (2020). Unemployment, total. ILOSTAT Database, 21</p><p>June 2020.</p><p></p><p>International Organization of Good Templars. (2016). Malaysia: Alcohol Tax Set To</p><p>Increase. March, 3.</p><p></p><p>Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2017). Laporan Statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat</p><p>Tahun 2017. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.</p><p></p><p>Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2018). Statistik Perkahwinan Kanak-kanak Bukan Islam</p><p>Bawah Umur Pada Tahun 2017Jabatan Kebajikan Masyarakat Tahun 2017.</p><p>Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.</p><p></p><p>Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2018). Statistik Salah Laku Disiplin Pelajar</p><p>Sekolah Pada Tahun 2017. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan</p><p>Masyarakat.</p><p></p><p>Jabatan Kebajikan Masyarakat. (2018). Laporan Statistik 2017. Putrajaya Kementerian</p><p>Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.</p><p></p><p>Jabatan Pendaftaran Negara (Portal). (2020). Perkahwinan. Kementerian Dalam Negeri.</p><p></p><p>Jabatan Perangkaan Malaysia. (2018). Siaran Akhbar Statistik Utama Tenaga Buruh di</p><p>Malaysia, Januari 2018.</p><p></p><p>Jabatan Perangkaan Malaysia (Portal). (2020). Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah.</p><p></p><p>Janakey Raman Manickam. (2011). Malciya Intiyarkalin Ikkn Nilai. Klang: Nationwide</p><p>Human Development and Research Centre.</p><p></p><p>Jean Filliozat. (1991). Religion, Philosophy, Yoga. Delhi: Motilal Banarsidass Publication.</p><p></p><p>Jegannathan Ramachanthiram. (2002). Hindu camaya viam II. Sampoorna Printers.</p><p>Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Jesuthas. (2010). Cerpen-cerpen karya M. Shanmugasiva: Satu kajian tema dan struktur.</p><p>Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Jeyanthi Palaniandy. (2011). Pemindahan leksis bahasa Inggeris dalam cerpen Tamil. Tesis</p><p>sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>John W. Santrock. (2007). Adolescence. New York: McGraw-Hill.</p><p></p><p>Kalaivani Palaney. (2011) Kajian isu-isu semasa dalam cerpen Tamil terbitan akhba</p><p>Malaysia Nanban. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Kamarul Azmi. (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran.</p><p>Universiti Teknologi Malaysia: Universiti Teknologi Press.</p><p></p><p>Kamsah, M. F., & Ismail, R. (1996). Kecemerlangan Mendidik Anak. Kuala Lumpur:</p><p>Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Kamus Bahasa Melayu Utusan. (1995). Kuala Lumpur: Utusan Publication &</p><p>Distributors Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Kamus Dewan Edisi Baru. (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Kandan Alagappan. (2017). Urimai Prttam. Malaysia Indian Chess Association.</p><p></p><p>Karthigesu Renggasamy (1979). Perkembangan cerpen-cerpen Malaysia dalam bahasa</p><p>Malaysia dan bahasa Tamil: Satu kajian perbandingan. Tesis sarjana. Universiti</p><p>Malaya.</p><p></p><p>Kavri Krishnasamy. (2015). Nilai Sosiobudaya Ramayana dalam Cerpen-cerpen Tamil</p><p>Malaysia. Tesis sarjana sastera. Universiti Putra Malaysia.</p><p></p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Kenyataan Media:Pembukaan Kelas Prasekolah</p><p>Kendalian Kementerian Pendidkan Malaysia di SJK Tamil dan Cina Mulai Tahun</p><p>2019, 19 Disember 2018.</p><p></p><p>Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Education in Malaysia: School Grades.</p><p></p><p>Kerlinger, F. (1986). Foundations of behavioural research. Forth Worth: Holt, Rinehart</p><p>dan Winston International.</p><p></p><p>Khairul Azmi. (2018). Memahami Timeline Isu Maha mariamman Temple, Hicom.</p><p>Bernama, November 26.</p><p></p><p>Khairulnizam Mat Karim. (2005). Realiti aplikasi dialog antara agama di Malaysia: Kajian</p><p>terhadap Inter-Faith Spritual Fellowship (INSaF) dan Pusat Dialog Peradaban</p><p>Universiti Malaya. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Khoo Boo Teik. (2005). Democracy, Governance and Human Rights. United Nations</p><p>Research Institute for Social Development Programme Paper, Number 20,</p><p>December 2005.</p><p></p><p>Kiron Latha. (2012). Magical realism : portraying the social and political conditions in</p><p>Salman Rushdie's Midnight's Children and The Moor's Last Sigh.Tesis sarjana.</p><p>Universiti Malaya.</p><p></p><p>Kok Mun Ng , Johnben Teik Cheok Loy, Zaidy Mohd Zain & Winnee Cheong. (2013).</p><p>Gender, Race, Adult Attachment, and Marital Satisfaction Among Malaysians. The</p><p>Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families 21(2) 198-207,</p><p>2013.</p><p></p><p>Komathy Vaiyapuri. (2015). Analisis masalah sosial dalam cerpen karya M.Ramaiah. Tesis</p><p>sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Kongress Kesatuan Pekerja-pekerja Perkhidmatan Awam (CUEPACS) (Portal).</p><p>Kramrisch, Stella & Burnier, Raymond. (1976). The Hindu Temple. Ahmedabad: Motlilal</p><p>Banarsidass Publication.</p><p></p><p>Krishnamoorthy. (2005). Tamiilakkiya vakaimaiyiyal. Chennai: International Institute of</p><p>Tamil studies.</p><p></p><p>Krishnan Maniam. (1989). Cerpen Tamil dan Melayu (1957-1970): Satu kajian</p><p>perbandingan tema dan struktur. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Kunaseelan Subramaniam. (2009). Tema dan persoalan dalam cerpen-cerpen M.A</p><p>Ilanchelvan. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Kunaseelan, Subramaniam. (2019). Perbandingan Sosioekonomi Masyarakat Ladang dalam</p><p>Novel Terpililih Tamil Malaysia dan Sri Lanka. Tanjong Malim: Universiti</p><p>Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Latah Murugesu. (2015). Nilai kemanusian dalam kumpulan cerpen Mu.Anbuchelvan dari</p><p>perpektif teori moral. Tesis sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Learning is Fun at Kinder School. (2017). Preschool and Kindergarte, February 7.</p><p></p><p>Lembaga Penyelidikan Undang-undang Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234) dan</p><p>Peraturan-peraturan (Pindaan Tahun 1985). Kuala Lumpur: International Law</p><p>Book Services.</p><p></p><p>Leipzig, D. H. (2001). What is reading?. WETA, Reading Rockets, January.</p><p></p><p>Leonard Bloomfield. (2005). Grammar: Comparative and General. Delhi: Motilal</p><p>Banarsidass Publication.</p><p></p><p>Lukacs, G. (1971). History and class consciousness: Studies in maexis dialectics.</p><p>Cambridge: MIT Press.</p><p></p><p>Lukacs, G. (1972). Studies in European Realism. London: The Merlin Press.</p><p></p><p>Maiza Haji Aji, Awang Azman Awang Pawi & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali.</p><p>(2012). Kepercayaan Rakyat Dalam Budaya Material: Tinjauan Etnografi Sosio-</p><p>Budaya Melayu Brunei. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Malay Mail Online. (2015)."YPS:40pc of Malaysia Indians still at bottom rung of</p><p>income ladder", May, 15.</p><p></p><p>Malaysia Hindu Sangam (Portal). (2020). Gurus.</p><p></p><p>Maniyarasan Muniandy. (2007). Kata pinjaman bahasa Melayu dalam bahasa Tamil di</p><p>Malaysia; Satu kajian semantik dalam antologi cerpen prawaik kathaikal 1986-</p><p>2004. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Malaysiakini. (2020). Mural Al-Sultan Abdullah, pemimpin negara dirosakkan. Julai, 20.</p><p>Malaysiakini. K'jaan akan kurangkan perjawatan awam sebanyak 5% - Hanipa.</p><p>13 Dec.</p><p></p><p>Malini, S. & Telagam, M. (2019). Cu. Kamalvi Iaiyr Kataikail Kappaum</p><p>Iaiyrakai Papu Malka. Chempulam, Virucam 7, Vilithu 23, Ogos,</p><p>pp.110-112.</p><p></p><p>Maniyarasan Muniandy. (2007). Kata pinjaman bahasa Melayu dalam bahasa Tamil di</p><p>Malaysia; Satu kajian semantik dalam antologi cerpen prawaik kathaikal 1986-</p><p>2004. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Marshitah Mohd Aini. (2012). Mengenali Punca Kemerosotan Minat Pelajar Terhadap</p><p>Pembelajaran & Pengajaran Pendidikan Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan</p><p>Malaysia.</p><p></p><p>Mary Asunta. (2001). The alcohol problem in Malaysia. Institute of Alchol Studies: The</p><p>Globe, Issue 3 & 4, 2001.</p><p></p><p>Mary D. Bailey. (1932). Drug Peddling, Addiction, and Criminalism. Journal of</p><p>Criminal Law and Criminology, Volume 23 Issue 1 May--June Article 9.</p><p></p><p>Marvis Puthucheary. (1978). The Politics of Administration: The Malaysian Experience.</p><p>Kuala Lumpur: Oxford University Press.</p><p></p><p>Md Saleh @Masrom, Siti Fauziyani & Basiron Bushrah. (2017). Vandalisme dalam</p><p>Kalangan Remaja dan Kaedah Menanganinya. Remaja Hebat Siri 4: Batasan dan</p><p>Halangan Kecemerlangan, 87-114.</p><p></p><p>Michelson, Annette. (1995). What is Cinema? Performing Arts Journal 17(2-3), 20-29.</p><p></p><p>Milad Hassandarvish. (2019). Malaysians among the worlds top spenders on books but not the</p><p>most read. Malay Mail, April 30.</p><p></p><p>Mohd Dzulkhairi Mohd Rani. (2014). Kesan-kesan Penagihan Dadah Terhadap</p><p>Kesihatan. Universiti Sains Islam Malaysia.</p><p></p><p>Mohd Roslan Mohd Tahir. (2020). Merempit mencari sensasi. myMetro, Julai 28.</p><p></p><p>Monash University Portal. (2020). The benefits of university education.</p><p></p><p>Munirah Abd Razza, Khadher Ahmad & Nik Mohd. Zaim Abdul Rahim. (2018).</p><p>Penyalahgunaan Ayat Al-Quran dan Penyelewangan Pusat Pengubatan Islam di</p><p>Malaysia. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 4(2) Dec. 2019,429-448.</p><p></p><p>Muttamil Selvan. (2006). Tami ilakkiya varalu. Chennai: Ramanthan Publications.</p><p>Muyaldi. (2016). Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan. Journal Tarbiyah Al Awlad,</p><p>6(2), 556-564.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2021). Amalan Perubatan Yang Bercanggah Dengan Islam.</p><p>Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2020). Buli. Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2020). Lari Dari Rumah. Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2020). Personaliti. Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2012). Gengsterisme. Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2012). Cara Kematian Dalam Aspek Forensik: Membunuh Diri.</p><p>Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyHealth (Portal). (2012). Perkahwinan. Kementerian Kesihatan Malaysia.</p><p></p><p>MyMetro. (2015). Statistik moral remaja kita. 11 Mac.</p><p></p><p>Nasruddin Subhi. (2016). Tertangkap di Perkahwinan Awal Usia. Suaranita, Jld. 71, 2016,</p><p>1-6.</p><p></p><p>Natasha Mohd Hishamudin. (2002). The union of fantasy and reality: Exploring realism in</p><p>selected works by Janet Frame. Tesis sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.</p><p></p><p>Naveen Manogaran. (2016). Punaivunilai uraittal. Vallinam Publications.</p><p></p><p>New Straits Times. The importance of a university education, February 15, 2018.</p><p></p><p>Nicholin, L. (1971). Realism. Harmondsworth: Penguin.</p><p></p><p>Nizha Periasamy. (2019). Relevankah Perkahwinan Aturan Keluarga. FMT news, Oktober,</p><p>19.</p><p></p><p>Nor Junainah Mohd Isa, Mohd Sobri Ismail , Amelia Mohd Noor. (2019). Masalah Buli</p><p>dalam Kalangan Murid: Apakah Kata Guru? Jurnal Perspektif, Jil.11 Bil.2: 1-14.</p><p></p><p>Noor Aida Mahmor, Faizah Ahmad & Nasariah Mansor. (2014). Keracunan Bahasa:</p><p>cabaran Dalam Pendidikan Negara dan Pembinaan Negara Bangsa. Seminar</p><p></p><p>Nor Haslina Ab Rahman dan Harunnizam Wahid. (2016). Pola Perbelanjaan Makanan Asasi</p><p>Golongan Miskin: Kajian di Negeri Selangor. Prosiding Seminar Pengajian Islam</p><p>2016, 128-136.</p><p></p><p>Nor Junainah Mohd Isa, Mohd Sobri Ismail , Amelia Mohd Noor. (2019). Masalah Buli</p><p>dalam Kalangan Murid: Apakah Kata Guru? Jurnal Perspektif, Jil.11 Bil.2: 1-14.</p><p></p><p>Norazlinda Saad. (2005). Meriotokrasi: Siapakah Yang Mendapat Peluang IPTA: Kajian di</p><p>UUM. Universiti Utara Malaysia.</p><p></p><p>Nurazuan Razali. (2013). Tahap Prasarana Pendidikan dan Persekitaran Pembelajaran di</p><p>Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi. Skudai: Universiti Tekonologi Malaysia.</p><p></p><p>Norzita Jamil & Siti Hadijah Che Mat. (2014). Realiti Kemiskinan: Satu Kajian</p><p>Teoritikal. Jurnal Ekonomi Malaysia 48(1) 2014, 167 177.</p><p></p><p>Othman Puteh. (1998). Tanggapan Terhadap Kesusasteraan Remaja. Kuala Lumpur:</p><p>Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Oxford Advanced Learners Dictionary. (1991). New York: Oxford University Press.</p><p></p><p>Pairat, Warie. (1979). Some Sociolinguistic Aspects of Language Contact in Thailand.</p><p>Universiti of Illinios.</p><p></p><p>Parameswary Krishnan. (2014). Todi dalam kalangan masyarakat India ladang di Tanah</p><p>Melayu, 1900-1957. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.</p><p></p><p>Parkin, Michael. (1980). Unemployment and Inflation: Facts, Theories, Puzzles and Policies.</p><p>Ontario: University of West Ontario.</p><p></p><p>Patil, Namita. (2021). The Importance of Reading habit in Young Generation. Knowledge</p><p>Review.</p><p></p><p>Penn State University. (2017). The Importance of School Facilities in Improving Student</p><p>Outcomes.</p><p></p><p>Perlembagaan Persekutuan. (1995). Kuala Lumpur: International Lawa Book Service.</p><p></p><p>Persatuan Pustakawan Malaysia (Portal). (2020). Malaysia Negara Membaca 2030</p><p></p><p>Piramila Kuppusamy. (2019). Peiyac Cikkalkaum Trvukaum. Chempulam, Virucam</p><p>7, Vilithu 23, Ogos, 42-46.</p><p></p><p>Polis Diraja Malaysia. (2000). Statistik Gadis Remaja Hilang dan Dijumpai Pada 1</p><p>Januari hingga 10 September 2000.</p><p></p><p>Polis Diraja Malaysia. (2019). Kes Kehilangan Kanak-kanak dan Remaja 2011 hingga Mei</p><p>2019. Kementerian Dalam Negeri.</p><p></p><p>Polis Diraja Malaysia. (2019). Remaja Lari Dari Rumah. Kementerian Dalam Negeri.</p><p></p><p>Polis Diraja Malaysia. (2019). Bilangan Kes Bunuh Diri Pada Tahun 2014 hingga Jun 2019.</p><p>Kementerian Dalam Negeri.</p><p></p><p>Ponni Kannan dan Manomani Devi Annamalai. (2019). Ce.Ci Nai Mukamamatuvi</p><p>T Ku Kavitai Tokuppil Kappaum Kumukyac Cikkalkaum Tavirkkum</p><p>Vaikaum. Chempulam, Virucam 7, Vilithu 23, Ogos, pp.74-78.</p><p></p><p>Punithambigai Selvaraju & Keerthiga Periasamy. (2019). Na. Makcuvariyi</p><p>ciukataikail kappaum mavarka etirnkkum kalvic cikkalka. Chempulam,</p><p>Virucam 7, Vilithu 23, Ogos, pp. 127-130.</p><p></p><p>Puspa Nathan Naharajah. (2014). Wanita dalam cerpen-cerpen R. Karthigesu. Tesis sarjana.</p><p>Universiti Malaya.</p><p></p><p>Preschool and Kindergarten. (2017). Learning is Fun at Kinder School. (2017). February 7</p><p></p><p>Puspavalli Sathival. (2017). Aspek meypptu dalam cerpen remaja Tamil Malaysia. Tesis</p><p>sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Quah, Stella R. (2005). Home and Kin: Families in Asia. Singapore: Marshall Convendish</p><p>Academy.</p><p></p><p>R. AGE. (2019). The Malaysian Drug Trade.: Chapter 5: The Drug Lord. Star Media</p><p>Group.</p><p></p><p>Rajasekar Maniam. (2019). Karaiyil Otukiya Niaivuka" Ciukatait Tokuppil Malciyat</p><p>Tamica Camkatti Kalvi Nilai. Chempulam, Virucam 7, Vilithu 23, Ogos, pp. 33-</p><p>38.</p><p></p><p>Ramayyah, M. (1996). Malaysia Tamil Ilakkiya varalaru Kalanchiyam. Madras. Kavikkuyil</p><p>Accagam.</p><p></p><p>Ramieza Wahid. (2019). Kalau murid tak minat belajar, apa cikgu buat akan jadi</p><p>beban. Malaysiakini, 29 August 2019.</p><p></p><p>Ravindran, M. (2008). Penggambaran citra wanita dalam cerpen Tamil Malaysia 1970-</p><p>2010: satu kajian berdasarkan teori Arketaipal. Tesis sarjana sastera. Jabatan</p><p>Pengajian India. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Razak Ahmad dan Angie Teo. (2010). Malaysia to Control Faith Healers as More Seek</p><p>Spirit Aid. Reuters, October 14.</p><p></p><p>Rethinam, A, (ed). (1991). Mamai tvrat tirau. Kuala Lumpur: Manonmani Vilas.</p><p></p><p>Rozmi Ismail. (2005). Mat Rempit Dan Gejala perlumbaan Haram Di Malaysia. Jurnal</p><p>Psikologi Malaysia 22 (2005), 17-25.</p><p></p><p>Rozmi Ismail dan Boekhtiar Borhanuddin. (2015). Istilah Rempit; Pengertian dan</p><p>Penggunaannya dalam Isu Lumba Haram Motorsikal. Talenta, September 2015, 69-</p><p>74.</p><p></p><p>Rozeman Rodin Ahmad, Zainudin Hassan & Julius Voo Jiunn Jye. (2019 ). Kegiatan</p><p>Gengsterisme dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Negeri Johor. Johor</p><p>Baru: Universiti Teknologi Malaysia.</p><p></p><p>Russanani @ Asiah Binti Hassan. (2017). Bilangan Terbesar Gejala Remaja Lari Dari</p><p>Rumah, Masalah dan Penyelesaian Menurut Al-Quran. Kota Bahru: Kolej Islam</p><p>Antarabangsa Sultan Ismail Petra.</p><p></p><p>Saat Sulaiman. (2011). Tip Menjadi Ibu Bapa Mithali. Batu Caves: PTS Publishing House.</p><p></p><p>Salasiah Hanin Hamjah (2016). Perkahwinan di Usia Awal: Catatan Pengalaman.</p><p>Suaranita, Jld. 71, 2016, 13-15.</p><p></p><p>Salinah Jaafar. (2015). Penggunaan Bahasa Ibunda Secara Inklusif Dalam Pendidikan</p><p>dengan Rujukan Kepada Bahasa Melayu. Seminar Sambutan Hari Bahasa Ibunda</p><p>Antarabangsa, 3 Mac.</p><p></p><p>Samikkannu Jabamoney Ishak Samuel (2015). Malciya tamik kalvi varalu. Chennai:</p><p>International Institute of Tamil studies.</p><p></p><p>Sandhu, K.S. (1969). Indians in Malaya: Some Aspects of Their Immigaration and</p><p>Settlement, 1786-1957. Cambrige University Press.</p><p></p><p>Santrock, J.W. (2007). Child Development, 11th Edition. Boston: McGraw Hill.</p><p></p><p>Saravanan Veeramuthu. (2010) Citra identiti budaya masyarakat India: Satu perbicaraan</p><p>cerpen Melayu karya cerpenis India. Tesis kedoktoron. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Sarju, H., Hamzah, R.B., & Udin, A. (2010). Pendidikan: matlamat dan fungsinya. Edupress</p><p>2010, 1-11.</p><p></p><p>Saravanabhavan. (1988). Tami Arccaai. Puchong: Saravanabhavan Publications.</p><p></p><p>Smasa News. (2018). Gengsterisme Dalam Kalangan Pelajar India Mengingkat. Jun 29.</p><p></p><p>Segaran Muthapan. (2011). Kajian tema karya V.Munian. Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Seeni Naina Mohamed, S. (2011). Tku-ny paccaittamia. Malaysia: Unggal Kural</p><p>Enterprise.</p><p></p><p>Segar Narayanan. (2012). Malciyat Tami Nvalkail Camutya Cintaaika. Kuala</p><p>Lumpur: Uma Patippagam.</p><p></p><p>Senthamarai Punusamy. (2018). Perpektif nilai kemanusiaan dari cerpen I.Elavazhagu.</p><p>Tesis sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Shaharir Mohamad Zain (2005). Beberapa Akibat daripada Pengajaran Sains danMa tematik dalam Bahasa</p><p>Inggeris di Malaysia: Suatu Penilaian Empiris dan Teori. Kertas kerja Kongres </p><p>Pendidikan Melayu ke2, anjuran PersekutuanBadan Pendidikan dan Pembangunan Melayu</p><p>(PBPPM), di B erjaya Times Square Hotel & Convention Centre, Kuala Lumpur, 2627 Mac, 2005.</p><p></p><p>Sinar Harian. Kuil haram Jalan Gombak Lama diroboh, 8 Januari 2019.</p><p></p><p>Sithbabavanthar, Swami. (1975). Tiruvcakam. Thirichi: Sr Rmakirua tapvaam.</p><p></p><p>Siti Alida John Abdullah & Halimah @ Nasibah Ahmad. (2005). Saiz Sektor Awam di Malaysia semenjak</p><p>Dasar Ekonomi Baru. REKAYASA Journal of ethics, legal and governance 40 Vol. 1, 2005 (40-50).</p><p></p><p>Siti Fauziyani Md. Salleh & Bushrah Basiron. (2017). Vandalisme dalam Kalangan Remaja dan Kaedah</p><p>Menanaganinya. Remaja Hebat Siri 4: Batasan dan Halangan Kecemerlangan, 87-114.</p><p></p><p>Siti Hajar Idris dan Zaini Mahbar. (1989). Pengangguran Siswazah: Masalah dan Penyelesaian. Kuala</p><p>Lumpur: Universiti Malaya.</p><p></p><p>Siti Masayu Rosliah Abdul Rashid & Narimah Samat. (2018). Kemiskinan Keluarga dan Pengaruhnya</p><p>Terhadap Tahap Pendidikan Rendah Masyarakat Luar Bandar: Kajian Kes di Jajahan Bachok, Kelantan.</p><p>Journal of Social Sciences and Humanities, 13, No.2 (2018).</p><p></p><p>Siti Manishah Ngalim. (2021). Lari dari rumah-cabaran untuk ibu bapa. the Asianparent.</p><p></p><p>Siti Nurhafizah Annuar. (2014). Persepsi Pelajar Terhadap Perbezaan Kemudahan Prasaranan Dalam</p><p>Membantu PembudayaanSains dan Teknologi Pelajar di Kolej Vokasional Zon Selatan. Johor: Universiti</p><p>Tun Hussein Onn Malaysia.</p><p></p><p>Siti Sarawati Johar. (2011). Dimensi Personaliti Psikotisisme di Kalangan Ketua dan Impaknya</p><p>Terhadap Estim Kendiri Pekerja di Tempat Kerja. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor.</p><p>International Conference on Humanities. 2011, pp. 1-22.</p><p></p><p>Sivashini Chanthiran. (2019). Na. Makcuvariyi Ciukatait Tokuppil Paitta Iaiarka Etirnkkum</p><p>Vlaiyillt Tiam. Chempulam, Virucam 7, Vilithu 23, Ogos, pp. 136-141.</p><p></p><p>Soanes, C. (2005). Compact Oxford English Dictionary. Amazon Book Clubs.</p><p></p><p>Stell Parratham, S. (2003). C. r. Rjm nvalkail kuumpac cikkalkaum trvukaum.</p><p>Tamil Nadu: Manonmaniam Sundaranar University.</p><p></p><p>Subash Chandra Bose. (2008). Tamil ilakkiya varalaru. Chennai: Pvai Publications.</p><p></p><p>Subhash Kak. (2005). The axis and the perimeter of the temple. Kannada Vrinda Seminar</p><p>Sangama 2005, Loyola Marymount University in Los Angeles , 19 November 2005.</p><p></p><p>Sulaiman Masri. (2003). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan esei, proposal, tesis.</p><p>Utusan publications distribution.</p><p></p><p>Suthanthiradevi J. N. J. Money. (2006). Percampuran Kod DalamBahasa Melayu. Kuala</p><p>Lumpur: Maktab Perguruan.</p><p></p><p>Tamil Virtual Academy. (2017). Vaamoi varalu: kamam.</p><p></p><p>Tan, Y.G. (1986). Perception and direct realism. Tesis sarjana. National University of</p><p>Singapore.</p><p></p><p>Thandayudham. (1973). Takla tami ilakkiyam. Madras: Tamil Puthakalayam.</p><p></p><p>The Centre. Isu Pembiayaan Pendidikan Tinggi di Malaysia, 3 December, 2019.</p><p></p><p>The Star . Drug Mules 2013-2018, 23.12.2018.</p><p></p><p>The World Bank (Portal). (2020). Understanding Poverty.</p><p></p><p>Tik Shaiza Arifin. (2008). Dickens and realism: An exploratory study of dickenss child</p><p>protagonists against Erik Eriksons eight ages of man. Jabatan Inggeris. Fakulti</p><p>Sastera dan Sains Soail. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Trasher, F.M. (1963). The Gangs: A Study of 1,313 Gangs in Chicago (Revised). Chicago:</p><p>University of Chicago Press.</p><p></p><p>Van Wormer, K. & Besthorn, F. H. (2010). Human behavior and the social environment,</p><p>macro level: Groups, communities, and organizations. Oxford</p><p>University Press.Van Wormer, K. & Besthorn, F. H. (2010). Human behavior and</p><p>the social environment, macro level: Groups, communities, and organizations.</p><p>Oxford</p><p></p><p>Umadevi Brabaharan (2007). Isu-isu semasa dalam cerpen Tamil Malaysia 1990-2006.</p><p>Universiti Malaya.</p><p></p><p>Unit Perancang Ekonomi. (2021). Pendapatan Isi Rumah, Kemiskinan dan Perbeljaan Isi</p><p>Rumah, 1970-2019. Jabatan Perdana Menteri.</p><p></p><p>Varadarajan Munusamy. (1927). Tami ilakkiya varalu. New Delhi. Sahitya Academy.</p><p></p><p>Varatharajan, G. (ed). (1972). Tirumantiram, pakuti 2. Thiruchi: Jothi Printers.</p><p></p><p>Veeramohan Veeraputhran. (2007). Paparan unsur Ramayana dan Mahabharata dalam</p><p>cerpen Tamil Malaysia (1957-1987). Tesis sarjana. Universiti Malaya.</p><p></p><p>Webster-Merriam Online Dictionary, (2020). Dictionary.</p><p></p><p>Weinreich, U. (1953). Languages in contact, findings and problems. New York: Linguistic</p><p>Circle of New York.</p><p></p><p>Winter, Catherine. (2020). 10 Benefits of Reading: Why You Should Read Every</p><p>Day. Lifehack, March 17.</p><p></p><p>Yau, Chee Teng. (2015). Realisme dalam cerpen-cerpen dua penulis Mahua di Malaysia.</p><p>Tesis sarjana. Universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. (2011). Faktor-Faktor Yang</p><p>Mempengaruhi Remaja Terlibat Dalam Masalah Sosial Di Sekolah Tunas Bakti,</p><p>Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling, 1 (7). pp.</p><p>115-140.</p><p></p><p>Zuraidah Abdullah, Siti Nafsiah Ismail, Salwati Shafee ,Mohd Shahril Nizam Shaharom &</p><p>MuhammadFaizal A. Ghani. (2019). Pengaruh Pembelajaran Akademik Aank-anak</p><p>Keluarga Fakir Miskin di Sekolah-sekolah Selangor. Universiti Malaya. Jurnal</p><p>Kepimpinan Pendidikan, , Bil. 6, Isu 2, April 2019.</p><p></p><p>Zurina Yasak & Zaidatun Tasir. (2006). Cara Pelajar Pendidikkan Teknik dan Vokasional</p><p>Mempelajari Kemahiran Teknikal Degan Menggunakan Laman Web (SWEBTECH).</p><p>Seminar TVE06, Johor Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.</p><p></p><p></p>