Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)

Kajian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji tuntutan dan tatacara solat murid bermasalah pembelajaran dalam Program j-QAF di Program Pendidikan Khas serta aspek rukhsah dalam pelaksanaannya. Responden terdiri daripada tiga orang pakar bidang agama dan dua orang guru di sebuah Program Pendidikan K...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Arnie Adnan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=837
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:837
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:8372020-02-27 Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR) 2016 Arnie Adnan BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc Kajian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji tuntutan dan tatacara solat murid bermasalah pembelajaran dalam Program j-QAF di Program Pendidikan Khas serta aspek rukhsah dalam pelaksanaannya. Responden terdiri daripada tiga orang pakar bidang agama dan dua orang guru di sebuah Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran Daerah Perak Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik temu bual dan analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan tuntutan solat murid bermasalah pembelajaran adalah, pertama gugur bagi terencat akal teruk, kedua memiliki sebahagian kelayakan melaksana bagi yang berakal tetapi tidak mencapai tahap normal dan ketiga memiliki kelayakan melaksana sempurna bagi yang memiliki akal normal tetapi bermasalah tingkah laku dan kesukaran mengingat. Tatacara solat murid bermasalah pembelajaran menekankan aspek rukhsah dan tahap kemampuan murid. Kajian turut mencadangkan aspek pengajaran bacaan mudah dalam solat. Kesimpulan daripada kajian menunjukkan tuntutan solat bagi murid bermasalah pembelajaran adalah berdasarkan tahap akal dan kemampuan. Implikasi kajian menunjukkan pengetahuan tentang tuntutan dan aspek kemampuan serta pelaksanaan Program j-QAF boleh membantu meningkatkan penguasaan solat murid. 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=837 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=837 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Pembangunan Manusia N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
spellingShingle BP Islam
Bahaism
Theosophy, etc
Arnie Adnan
Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)
description Kajian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji tuntutan dan tatacara solat murid bermasalah pembelajaran dalam Program j-QAF di Program Pendidikan Khas serta aspek rukhsah dalam pelaksanaannya. Responden terdiri daripada tiga orang pakar bidang agama dan dua orang guru di sebuah Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran Daerah Perak Tengah. Pengumpulan data menggunakan teknik temu bual dan analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan tuntutan solat murid bermasalah pembelajaran adalah, pertama gugur bagi terencat akal teruk, kedua memiliki sebahagian kelayakan melaksana bagi yang berakal tetapi tidak mencapai tahap normal dan ketiga memiliki kelayakan melaksana sempurna bagi yang memiliki akal normal tetapi bermasalah tingkah laku dan kesukaran mengingat. Tatacara solat murid bermasalah pembelajaran menekankan aspek rukhsah dan tahap kemampuan murid. Kajian turut mencadangkan aspek pengajaran bacaan mudah dalam solat. Kesimpulan daripada kajian menunjukkan tuntutan solat bagi murid bermasalah pembelajaran adalah berdasarkan tahap akal dan kemampuan. Implikasi kajian menunjukkan pengetahuan tentang tuntutan dan aspek kemampuan serta pelaksanaan Program j-QAF boleh membantu meningkatkan penguasaan solat murid.
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Arnie Adnan
author_facet Arnie Adnan
author_sort Arnie Adnan
title Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)
title_short Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)
title_full Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)
title_fullStr Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)
title_full_unstemmed Pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (IR)
title_sort pelaksanaan solat bagi murid-murid bermasalah pembelajaran (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Pembangunan Manusia
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=837
_version_ 1747832917784002560