Pembangunan dan kesahan Modul SK-Plus untuk murid masalah pembelajaran tahap satu di sekolah rendah

<p>Kajian ini bertujuan membangun dan menguji modul bagi melihat pembangunan dan</p><p>kesahan Modul SK-Plus. Ia merupakan singkatan daripada Sentuhan Kasih: Program</p><p>Latihan Untuk Menulis . Pembangunan modul ini adalah untuk...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Normala Miswan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8583
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan membangun dan menguji modul bagi melihat pembangunan dan</p><p>kesahan Modul SK-Plus. Ia merupakan singkatan daripada Sentuhan Kasih: Program</p><p>Latihan Untuk Menulis . Pembangunan modul ini adalah untuk meningkatkan minat</p><p>dan pencapaian menulis murid bermasalah pembelajaran tahap satu. Kajian ini</p><p>menggunakan kaedah kumulatif dan kuantitatif untuk mengumpul data kesahan modul</p><p>dan kebolehgunaan modul SK-Plus. Dalam kajian ini empat set instrument digunakan</p><p>iaitu Borang Senarai Semak Pemerhatian, Borang Soal Selidik Pakar, Soalan Ujian</p><p>Pra, dan Soalan Ujian Pos. Kajian dijalankan di sebuah sekolah rendah dalam daerah</p><p>Kuala Selangor. Seramai lima orang pakar dilantik untuk menilai instrument yang</p><p>dibina. Tiga orang guru Pendidikan Khas juga diambil sebagai pembantu untuk</p><p>mengisi borang senarai semak untuk menilai perkembangan sampel yang digunakan.</p><p>Pengkaji menggunakan empat sampel yang terdiri daripada dua orang murid sindrom</p><p>down dan dua orang murid autism yang menghadapi masalah kurang minat dengan</p><p>aktiviti menulis sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Data kajian</p><p>dianalisis dengan menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian</p><p>menunjukkan kebolehgunaan modul SK-Plus berada pada tahap positif dan sesuai</p><p>digunakan untuk murid bermasalah pembelajaran tahap satu. Kesemua aspek yang</p><p>dinilai terhadap modul menunjukkan skor yang positif daripada pakar penilai.</p><p>Manakala pencapaian menulis sampel juga menunjukkan prestasi yang positif</p><p>berdasarkan perbandingan markah ujian pra dan ujian pos. Kajian ini</p><p>menyumbangkan kepada Guru Pendidikan Khas khususnya dalam menambah idea</p><p>untuk meningkatkan minat menulis murid masalah pembelajaran..</p>