Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)

Kajian ini bertujuan membangunkan soalan Sistem Persamaan Linear Dua Anu (SPLDA) mengikut tahap hierarki Model Taksonomi Pemprosesan Maklumat (MTPM) dan menganalisis proses kognitif murid Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan masalah SPLDA. Kajian ini menggunakan kaedah pembangunan Model Tess...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Purwoko
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=870
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:870
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:8702020-02-27 Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR) 2016 Purwoko BF Psychology Kajian ini bertujuan membangunkan soalan Sistem Persamaan Linear Dua Anu (SPLDA) mengikut tahap hierarki Model Taksonomi Pemprosesan Maklumat (MTPM) dan menganalisis proses kognitif murid Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan masalah SPLDA. Kajian ini menggunakan kaedah pembangunan Model Tessmer dan kaedah gabungan berasaskan prinsip penjelasan. Teknik persampelan rawak berkelompok melibatkan 170 murid daripada lima Sekolah Menengah Pertama dipilih daripada populasi seramai 545 murid gred lapan di Zon Hilir Barat Bandar Palembang. Daripada 170 orang murid ini, 15 orang murid dipilih secara teknik persampelan bertujuan untuk ditemu bual. Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan ujian SPLDA, manakala data kualitatif diperoleh dengan menggunakan kaedah temu bual dan analisis dokumen. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif pula dianalisis secara analisis isi kandungan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa lima soalan penyelesaian masalah SPLDA yang dibangunkan adalah sah, boleh dipercayai dengan kebolehskalaan yang baik serta memenuhi hierarki MTPM. Analisis kuantitatif dan kualitatif juga menunjukkan bahawa murid mengalami kesukaran memproses maklumat soalan penyelesaian masalah berayat. Hanya tiga orang murid mencapai tahap hierarki 4, manakala sembilan murid mencapai tahap hierarki 5. Kesimpulannya, proses kognitif murid masih berada pada tahap hierarki 1 dan 2, iaitu mengenal pasti sumber luar dan mudah melakukan algoritma dalam memori jangka pendek. Implikasinya, pembangunan soalan penyelesaian masalah SPLDA boleh mengesahkan MTPM dalam memodelkan pentaksiran murid pada tahap hierarki yang berbeza. 2016 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=870 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=870 text zsm closedAccess Doctoral Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains dan Matematik N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic BF Psychology
spellingShingle BF Psychology
Purwoko
Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)
description Kajian ini bertujuan membangunkan soalan Sistem Persamaan Linear Dua Anu (SPLDA) mengikut tahap hierarki Model Taksonomi Pemprosesan Maklumat (MTPM) dan menganalisis proses kognitif murid Sekolah Menengah Pertama dalam menyelesaikan masalah SPLDA. Kajian ini menggunakan kaedah pembangunan Model Tessmer dan kaedah gabungan berasaskan prinsip penjelasan. Teknik persampelan rawak berkelompok melibatkan 170 murid daripada lima Sekolah Menengah Pertama dipilih daripada populasi seramai 545 murid gred lapan di Zon Hilir Barat Bandar Palembang. Daripada 170 orang murid ini, 15 orang murid dipilih secara teknik persampelan bertujuan untuk ditemu bual. Data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan ujian SPLDA, manakala data kualitatif diperoleh dengan menggunakan kaedah temu bual dan analisis dokumen. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan data kualitatif pula dianalisis secara analisis isi kandungan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa lima soalan penyelesaian masalah SPLDA yang dibangunkan adalah sah, boleh dipercayai dengan kebolehskalaan yang baik serta memenuhi hierarki MTPM. Analisis kuantitatif dan kualitatif juga menunjukkan bahawa murid mengalami kesukaran memproses maklumat soalan penyelesaian masalah berayat. Hanya tiga orang murid mencapai tahap hierarki 4, manakala sembilan murid mencapai tahap hierarki 5. Kesimpulannya, proses kognitif murid masih berada pada tahap hierarki 1 dan 2, iaitu mengenal pasti sumber luar dan mudah melakukan algoritma dalam memori jangka pendek. Implikasinya, pembangunan soalan penyelesaian masalah SPLDA boleh mengesahkan MTPM dalam memodelkan pentaksiran murid pada tahap hierarki yang berbeza.
format thesis
qualification_name
qualification_level Doctorate
author Purwoko
author_facet Purwoko
author_sort Purwoko
title Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)
title_short Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)
title_full Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)
title_fullStr Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)
title_full_unstemmed Proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (IR)
title_sort proses kognitif murid sekolah menengah pertama dalam penyelesaian masalah algebra berasaskan model taksonomi pemprosesan maklumat (ir)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains dan Matematik
publishDate 2016
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=870
_version_ 1747832923639250944