Kajian dalam puisi Haiku karya Na.Patchaibalan dari perspektif teori Strukturalisme

<p>Kajian ini bertujuan untuk mengkaji puisi-puisi Haiku karya Na.Patchaibalan</p><p>berdasarkan teori Strukturalisme. Objektif-objektif kajian ini ialah mengenal pasti tema yang</p><p>terdapat dalam puisi-puisi Haiku Na.Patchaiba...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Demaisuria Kaniasan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8719
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan untuk mengkaji puisi-puisi Haiku karya Na.Patchaibalan</p><p>berdasarkan teori Strukturalisme. Objektif-objektif kajian ini ialah mengenal pasti tema yang</p><p>terdapat dalam puisi-puisi Haiku Na.Patchaibalan berdasarkan teori strukturalisme. Selain itu,</p><p>menganalisis struktur puisi-puisi Haiku Na.Patchaibalan berdasarkan tema yang dianalisis dan</p><p>menghuraikan fungsi simbol alam dalam puisi yang dianalisis berdasarkan tema. Kajian ini</p><p>menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif berdasarkan analisis dokumen</p><p>iaitu, terhadap puisi haiku karyaan Na.Patchaibalan daripada buku travelog Ilakkiya</p><p>Payanathil Haiku Paadagan. Pemilihan puisi haiku berdasarkan kepada tema dan</p><p>memberi fokus kepada struktur luaran, struktur dalaman dan fungsi simbol alam. Data</p><p>diperoleh dianalisis secara analisis tematik melalui pembacaan dan penelitian bahan</p><p>kajian, pemilihan data kesemua haiku yang ditulis oleh penyair. Kesemua 93 puisi</p><p>haiku mempunyai tema, struktur luaran puisi dan fungsi simbol alam masing-masing.</p><p>Sembilan puisi haiku mempunyai tema berunsurkan alam manakala 11 puisi haiku</p><p>bertemakan kritikan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil kajian mendapati dua</p><p>belas tema secara keseluruhannya dalam puisi-puisi Haiku karyaan Na.Patchaibalan.</p><p>Pembahasan tema dibuat dengan memberikan tumpuan ke atas apspek struktur dalaman</p><p>puisi yang menekankan perasaan, pengalaman dan renungan penulis terhadap seseorang</p><p>individu, alam dan masyarakat. Dapatan kajian menunjukkan terdapat empat aspek</p><p>struktur bahasa iaitu bentuk, jenis, suku kata dan penggunaan kata dalam puisi-puisi</p><p>Haiku Na.Patchaibalan. Hasil kajian mendapati bahawa sebanyak sepuluh simbol alam</p><p>terkandung dalam puisi-puisi Haiku Na.Patchaibalan dan pembahasan terhadap simbol</p><p>alam pula dikaji untuk menghuraikan fungsi simbol alam dalam makna tersirat puisipuisi</p><p>haiku Na.Patchaibalan. Kesimpulannya, kajian ini mendapati haiku karyaan</p><p>Na.Patchaibalan memiliki keistimewaan yang tersendiri iaitu ia mudah untuk dibaca,</p><p>difahami serta digemari oleh generasi muda masa kini. Implikasinya, hasil kajian ini</p><p>dapat dijadikan sumber rujukan kepada masyarakat untuk menyedari keindahan puisi</p><p>haiku dan terus menceburi bidang penulisan haiku pada masa hadapan.</p>