Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap pelaksanaan ar-rahnu di Kota Langsa, Aceh

<p>Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan</p><p>pelanggan terhadap pelaksanaan ar-Rahnu di Kota Langsa, Aceh. Kajian kuantitatif ini menggunakan</p><p>boring soal selidik ini melibatkan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Evi Khairunnisa
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2018
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=8837
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan</p><p>pelanggan terhadap pelaksanaan ar-Rahnu di Kota Langsa, Aceh. Kajian kuantitatif ini menggunakan</p><p>boring soal selidik ini melibatkan 185 responden yang dipilih melalui pensampelan rawak. Data</p><p>dianalisis dengan menggunakan analisis regresi pelbagai. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor</p><p>tempat (= 0.301, p= 0.001), produk (=0.257, p=0.004), dan promosi (=0.200, p=0.020), secara</p><p>signifikan mempengaruhi penerimaan pelanggan. Namun faktor harga (=0.143, p=0.147) tidak</p><p>berpengaruh secara signifikan penerimaan pelanggan terhadap pelaksanaan ar-Rahnu. Implikasi kajian</p><p>mengetengahkan tentang kepentingan peranan institusi ar-Rahnu yang perlu diperkemas bagi membantu</p><p>masyarakat memahami sistem pajak gadai Islam dengan lebih baik dan menjadikannya sebagai alternatif</p><p>bagi pajak gadai konvensional yang telah lama digunakan. Kajian juga mencadangkan agar jumlah</p><p>institusi ar-Rahnu terus diperluas di serata tempat agar mudah diakses oleh masyarakat sekeliling</p><p>terutamnya golongan Muslim. Kesimpulan daripada kajian ini terdapat empat faktor penting yang</p><p>mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap pelaksanaan ar-Rahnu di Kota Langsa, Aceh. Ini</p><p>termasuklah promosi, produk, harga dan tempat. Meskipun begitu, pengendali ar-Rahnu di kawasan</p><p>tersebut perlu berusaha dengan lebih keras bagi memastikan masyarakat terus sedar terhadap kebaikan</p><p>dan kelebihan menggunakan system pajak gadai yang ditawarkan.</p><p></p>