Hubungan antara efikasi kendiri dan sikap guru pendidikan jasmani terhadap Model Teaching Games for Understanding (TGFU) di daerah Gombak

<p>Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara efikasi kendiri dan sikap guru</p><p>pendidikan jasmani terhadap model Teaching Games For Understanding (TGfU) di</p><p>daerah Gombak. Kajian ini menggunakan kaedah reka bentu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sharizal Abdul Karim
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9283
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara efikasi kendiri dan sikap guru</p><p>pendidikan jasmani terhadap model Teaching Games For Understanding (TGfU) di</p><p>daerah Gombak. Kajian ini menggunakan kaedah reka bentuk tinjauan atau penerokaan.</p><p>Populasi kajian terdiri daripada beberapa buah sekolah di daerah Gombak dan seramai</p><p>169 orang guru subjek Pendidikan Jasmani daripada jumlah populasi iaitu sebanyak 300</p><p>menjadi responden kajian melalui persampelan rawak mudah. Dua instrumen yang</p><p>digunakan iaitu soal selidik efikasi kendiri dan soal selidik Teaching Games For</p><p>Understanding. Instrumen kajian yang dibina telah disemak oleh enam pakar bagi</p><p>memastikan isi kandungannya bersesuaian dan menepati matlamat kajian. Data</p><p>dianalisis melalui statistik deskriptif dan inferens. Tahap efikasi kendiri dan tahap sikap</p><p>guru Pendidikan Jasmani terhadap model TGfU di daerah Gombak berada pada tahap</p><p>tinggi. Dapatan kajian menunjukkan adanya hubungan antara efikasi kendiri dan sikap</p><p>guru terhadap model TGfU. Kesimpulannya, kajian menghuraikan hubungan antara</p><p>efikasi kendiri dan sikap guru pendidikan jasmani terhadap model Ti caching Games For</p><p>Understanding (TGfU ).</p>