Pengaruh tingkah laku terancang dan daya tahan terhadap hasrat keusahawanan pelajar Kolej Matrikulasi Perlis

<p>Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh tingkah laku terancang (TPB) dan</p><p>daya tahan (RE) terhadap hasrat keusahawanan (EI) pelajar Kolej Matrikulasi Perlis.</p><p>Kajian kuantitatif melalui tinjauan telah dilakukan...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rohaida Muslim
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9291
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh tingkah laku terancang (TPB) dan</p><p>daya tahan (RE) terhadap hasrat keusahawanan (EI) pelajar Kolej Matrikulasi Perlis.</p><p>Kajian kuantitatif melalui tinjauan telah dilakukan terhadap 244 orang pelajar Kursus</p><p>Pengurusan Perniagaan yang dipilih berdasarkan teknik persampelan rawak mudah.</p><p>Soal selidik menggunakan skala Likert 5 mata diedarkan secara penghantaran dan</p><p>kutipan. Analisis regresi berganda, analisis mediasi sederhana dan analisis moderasi</p><p>sederhana dilakukan dengan menggunakan SPSS v.23 dan PROSES makro untuk SPSS</p><p>v.3.4. Keputusan analisis regresi berganda menunjukkan bahawa pembolehubah bebas</p><p>yang diuji dapat menjelaskan 25.5% varians terhadap hasrat keusahawanan pelajar. Ini</p><p>membuktikan bahawa tiga dimensi TPB dapat membantu meningkatkan EI pelajar</p><p>Kolej Matrikulasi Perlis. Dimensi sikap terhadap tingkah laku (ATB) merupakan</p><p>pembolehubah bebas yang paling mempengaruhi EI pelajar (= 0.307, p= 0.000) diikuti</p><p>dengan SN (= 0.231, p= 0.000) dan PBC (= 0.137, p= 0.020). Dapatan kajian juga</p><p>menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara TPB dan EI pelajar (=</p><p>0.494, p= 0.000). Hubungan antara TPB dan EI masih signifikan (p= 0.000) selepas RE</p><p>sebagai mediasi separa dalam hubungan antara TPB dan EI pelajar. Akhir sekali,</p><p>keputusan kajian menunjukkan kesan moderasi penglibatan pelajar (PP) yang</p><p>signifikan (p= 0.006) ke atas EI pelajar. Kesimpulannya, kajian ini mencadangkan</p><p>bahawa TPB dan RE pelajar yang tinggi dijangka dapat meningkatkan EI pelajar.</p><p>Walau bagaimanapun, kajian yang lebih komprehensif perlu dilaksanakan untuk</p><p>melihat kesan TPB dan RE terhadap EI pelajar. Implikasi kajian menunjukkan bahawa</p><p>daya tahan keusahawanan yang kuat dapat dijalin melalui peranan faktor RE dan TPB</p><p>sebagai model alternatif dalam menjelaskan EI pelajar.</p>