Kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif terhadap kemahiran sosial kanak-kanak Tabika Kemas

<p>Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif dalam</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak Tabika KEMAS dengan mengenalpasti</p><p>masalah kemahiran sosial, jenis aktiviti pergerakan kreat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Suhaila Mohd Nizor
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9322
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan mengkaji kesan pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif dalam</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak Tabika KEMAS dengan mengenalpasti</p><p>masalah kemahiran sosial, jenis aktiviti pergerakan kreatif yang akan dilaksanakan, dan</p><p>kesannya terhadap kemahiran sosial kanak-kanak. Kajian ini melibatkan tiga fasa, di mana</p><p>fasa pertama ialah memilih dan membuat perancangan aktiviti, sementara fasa kedua ialah</p><p>pelaksanaan aktiviti. Fasa ketiga ialah menilai kesan aktiviti yang telah dipilih terhadap</p><p>kanak-kanak. Kajian ini menggunakan Teori Pemodelan Albert Bandura dan Teori Ekologi</p><p>Urie Bronfrenbrenner. Pendekatan kualitatif dengan rekabentuk kajian kes telah digunakan</p><p>dalam kajian ini dengan melibatkan empat orang kanak-kanak tabika dan dua orang guru</p><p>di Tabika KEMAS Siber, Puchong, Selangor. Sementara itu, tiga jenis instrumen kajian</p><p>digunakan iaitu rekod berterusan, senarai semak kemahiran sosial, dan soalan temubual.</p><p>Data pemerhatian, temubual, dan dokumen rasmi dianalisis secara manual oleh penyelidik.</p><p>Dapatan kajian mendapati bahawa aktiviti pergerakan kreatif berkesan dalam membantu</p><p>meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak dalam bilik darjah. Kajian ini merumuskan</p><p>bahawa pelaksanaan aktiviti pergerakan kreatif melalui muzik, tarian, dan drama dapat</p><p>membantu meningkatkan kemahiran sosial kanak-kanak tabika seperti berkongsi, empati,</p><p>keterlibatan, kepimpinan, penyelesaian masalah, komunikasi, dan kerjasama. Implikasi</p><p>kajian menunjukkan penggunaan aktiviti pergerakan kreatif adalah sesuai diaplikasikan</p><p>dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam menerapkan kesan yang positif dalam</p><p>perkembangan kemahiran sosial kanak-kanak. Kajian ini mendatangkan manfaat kepada</p><p>banyak pihak terutamanya kanak-kanak, sekaligus memberi input tambahan dan idea</p><p>kepada guru untuk terus melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif dan menyediakan</p><p>pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada kanak-kanak ini.</p>