Faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku seksual dalam kalangan pelajar sekolah menengah (IR)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku seksual dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kajian menggunakan reka bentuk kaedah tinjauan dan kajian kes. Data dikumpul melalui soal selidik, temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Seramai 397 responden telah...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Paranjothi Yanok Pakianathan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2016
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=955
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku seksual dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kajian menggunakan reka bentuk kaedah tinjauan dan kajian kes. Data dikumpul melalui soal selidik, temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Seramai 397 responden telah menjawab soal selidik. Data soal selidik dianalisis secara deskriptif. Dapatan soal selidik menunjukkan bahawa faktor yang mempengaruhi salah laku seksual dalam kalangan pelajar sekolah menengah ialah keluarga (Min = 2.780, SP = 0.572), pengalaman seksual, (Min = 2.555, SP = 0.412), rakan sebaya (Min = 2.588, SP = 0.436), media letronik (Min = 1.560, SP = 0.451), dan masyarakat (Min = 1.836, SP = 0.519). Kajian kes ke atas seorang pelajar lelaki dan empat pelajar perempuan yang bertujuan untuk meneroka dan memahami lebih mendalam lagi faktor-faktor yang telah dikenal pasti dalam kajian tinjauan soal selidik. Melalui data kajian kes, satu deskripsi dan perbincangan yang lebih terperinci tentang faktor-faktor seperti keluarga, pengalaman seksual pelajar, masyarakat, rakan sebaya, media lektronik, persekitaran pengajaran dan pembelajaran di sekolah telah dipersembahkan. Konsep seksualiti pelajar juga telah dapat diteroka melalui kajian kes yang dijalankan. Profil pelajar yang pernah terlibat dalam salah laku seksual juga telah dibentuk.