Kesan dimensi pembelajaran Marzano terhadap keupayaan menjawab soalan kefahaman dalam kalangan murid Cina tahun lima

<p>Kajian ini dijalankan untuk menyelidik kesan Dimensi Pembelajaran Marzano (DPM)</p><p>terhadap keupayaan menjawab soalan kefahaman membaca dalam kalangan murid</p><p>Cina tahun lima SJKC. Kajian juga bertujuan menganalisis perb...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Fatin Zulkifli
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9742
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini dijalankan untuk menyelidik kesan Dimensi Pembelajaran Marzano (DPM)</p><p>terhadap keupayaan menjawab soalan kefahaman membaca dalam kalangan murid</p><p>Cina tahun lima SJKC. Kajian juga bertujuan menganalisis perbezaan pencapaian</p><p>murid sebelum dan selepas penggunaan DPM. Responden kajian ini terdiri daripada</p><p>60 orang murid Cina tahun lima di sebuah sekolah SJKC di kawasan bandar. Kajian ini</p><p>merupakan reka bentuk kajian kuantitatif dengan menggunakan kaedah kuasi</p><p>eksperimen. Data kajian dikumpul melalui ujian pra, ujian pasca dan soal selidik.</p><p>Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara pencapaian murid</p><p>kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan iaitu t = 7.210 dan tahap signifikan</p><p>p=.000 (p <0.05). Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan positif</p><p>pencapaian murid sebelum dan selepas penggunaan DPM dan analisis deskriptif</p><p>terhadap penerimaan murid menunjukkan skor min 4.46 dan menunjukkan</p><p>kecenderungan yang tinggi terhadap penerimaan murid dalam pengajaran berdasarkan</p><p>DPM dalam menjawab soalan kefahaman. Hal ini menunjukkan keberkesanan</p><p>penggunaan DPM dalam meningkatkan keupayaan menjawab soalan kefahaman</p><p>membaca dalam kalangan murid Cina. Implikasi kajian ini guru dan murid khususnya</p><p>di sekolah SJKC dapat mengaplikasikan DPM sebagai satu cara baharu dalam</p><p>pengajaran kemahiran membaca Bahasa Melayu.</p>