Penilaian program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan model CIPP

<p>Program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bermula sejak tahun</p><p>1995 bertujuan melahirkan pemuzik yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan</p><p>keyakinan yang tinggi ketika bermain alat muzik. Penilaian...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Baharin Baharom
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2022
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9758
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Program pendidikan muzik Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) bermula sejak tahun</p><p>1995 bertujuan melahirkan pemuzik yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan</p><p>keyakinan yang tinggi ketika bermain alat muzik. Penilaian dibuat berdasarkan kepada</p><p>model penilaian context, input, process dan product (CIPP) oleh Stufflebeam. Reka</p><p>bentuk campuran berjujukan telah digunakan dalam mendapatkan pandangan pemuzik.</p><p>Teknik persampelan adalah persampelan bertujuan melibatkan keseluruhan 148</p><p>pemuzik yang bertugas di Pangkalan TLDM, Lumut, Perak dan Pangkalan TLDM,</p><p>Tanjung Pengelih, Johor. Maklumat daripada pemuzik dikumpul menggunakan borang</p><p>soal selidik dan temu bual mendalam secara bersemuka. Hasil penilaian konteks</p><p>mendapati kurikulum muzik sedia ada mampu melahirkan pemuzik yang berkemahiran</p><p>serta mempunyai skil tinggi dalam bermain muzik. Walau bagaimana pun, pemuzik</p><p>berasa ragu dengan program pendidikan muzik yang mampu membantu mereka</p><p>mendapatkan pekerjaan dalam bidang muzik apabila bersara. Mereka juga ragu bahawa</p><p>program ini mampu memberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang</p><p>lebih tinggi. Hasil penilaian input mendapati tahap pengetahuan terhadap teori muzik</p><p>adalah rendah namun pemuzik mempunyai kemahiran dan keyakinan yang tinggi</p><p>bermain muzik. Pemuzik juga bersetuju bahawa persekitaran sekolah serta kemudahan</p><p>yang disediakan adalah mencukupi untuk memberikan mereka persekitaran</p><p>pembelajaran yang kondusif. Hasil penilaian proses mendapati pemuzik diberikan</p><p>peluang untuk terlibat aktif dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Jurulatih juga</p><p>membantu dalam memberikan demonstrasi serta menggalakkan pemuzik membuat</p><p>latihan kemahiran. Hasil penilaian produk mendapati program pendidikan muzik</p><p>TLDM berjaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan keyakinan yang tinggi</p><p>ketika bermain muzik. Kajian ini juga mendapati responden memberikan tahap</p><p>sederhana kepada kedua-dua aspek ini: (1) kerjasama daripada industri dan (2)</p><p>kemudahan dan peralatan muzik. Implikasi kajian ini adalah program pendidikan muzik</p><p>TLDM boleh diberi penambahbaikan dengan mendorong kerjasama yang lebih efektif</p><p>antara sekolah-sekolah muzik dan industri muzik luar.</p>