Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin

<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti, menganalisis teori rasa-fenomenologi dalam</p><p>cerpen-cerpen M.Navin dan seterusnya meneliti perasaan yang diberi keutamaan oleh</p><p>pengarang. Pengkaji menggunakan tiga antologi cerpen,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Puspavalli Mariappan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2023
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9839
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti, menganalisis teori rasa-fenomenologi dalam</p><p>cerpen-cerpen M.Navin dan seterusnya meneliti perasaan yang diberi keutamaan oleh</p><p>pengarang. Pengkaji menggunakan tiga antologi cerpen, iaitu Mandai Oodi, Boyak</p><p>dan Uchai sebagai bahan kajian.Kajian ini berfokus pada reka bentuk kualitatif yang</p><p>menggabungkan kaedah kepustakaan, kaedah temu bual dan kaedah analisis teks</p><p>dengan berlandaskan teori rasa-fenomenologi yang diperkenalkan oleh Sohaimi Abdul</p><p>Aziz. Teori rasa-fenomenologi merangkumi lapan jenis perasaan yang terdiri daripada</p><p>rasa duka (sedih), rasa berang (marah), rasa dahsyat (takut), rasa benci (jijik), rasa</p><p>kagum (hairan), rasa wira (bertenaga), rasa berahi (kasih) dan rasa lucu (riang).</p><p>Dapatan kajian menunjukkan bahawa karya M.Navin telah menerapkan kelapan-lapan</p><p>jenis perasaan tersebut dalam 25 cerpennya. Berdasarkan dapatan kajian, kewujudan</p><p>perasaan rasa duka dan rasa dahsyat dapat dilihat dalam 24 daripada 25 cerpen hasil</p><p>karya M.Navin. Rasa berang dapat dilihat dalam 23 cerpen. Pengkaji turut mengenal</p><p>pasti situasi yang membawa kepada rasa benci terdapat dalam 22 cerpen. Rasa lucu</p><p>terdapat dalam 13 cerpen, rasa kagum dalam 11 cerpen, rasa wira pula dalam 6</p><p>cerpen dan akhirnya rasa berahi dalam 4 cerpen turut dikenal pasti dalam hasil karya</p><p>M.Navin. Kebanyakan cerpen M.Navin mengutamakan perasaan rasa duka (sedih)</p><p>dan rasa dahsyat (takut). Selain itu, kekerapan wujudnya situasi berkaitan kedua-dua</p><p>perasaan tersebut menunjukan bilangan yang terbanyak jika dibandingkan dengan</p><p>perasaan lain. Menerusi hasil temu bual, pengkaji mendapati bahawa faktor</p><p>pengasingan di tempat baharu menjadi gangguan dalam kehidupan pengarang. Selain</p><p>itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi watak-watak dalam karya</p><p>M.Navin supaya dapat menyampaikan pelbagai jenis perasaan. Kesimpulannya,</p><p>terbukti bahawa teori rasa-fenomenologi sesuai diterapkan dalam penyelidikan</p><p>kesusasteraan Tamil agar dapat memahami psikologi masyarakat Tamil secara</p><p>terperinci. Implikasinya, memberi dorongan kepada pengkaji untuk melanjutkan kajian</p><p>dalam teori rasa-fenomenologi.</p>