Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin

<p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti, menganalisis teori rasa-fenomenologi dalam</p><p>cerpen-cerpen M.Navin dan seterusnya meneliti perasaan yang diberi keutamaan oleh</p><p>pengarang. Pengkaji menggunakan tiga antologi cerpen,...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Puspavalli Mariappan
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2023
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9839
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:9839
record_format uketd_dc
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
spellingShingle PL Languages and literatures of Eastern Asia
Africa
Oceania
Puspavalli Mariappan
Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin
description <p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti, menganalisis teori rasa-fenomenologi dalam</p><p>cerpen-cerpen M.Navin dan seterusnya meneliti perasaan yang diberi keutamaan oleh</p><p>pengarang. Pengkaji menggunakan tiga antologi cerpen, iaitu Mandai Oodi, Boyak</p><p>dan Uchai sebagai bahan kajian.Kajian ini berfokus pada reka bentuk kualitatif yang</p><p>menggabungkan kaedah kepustakaan, kaedah temu bual dan kaedah analisis teks</p><p>dengan berlandaskan teori rasa-fenomenologi yang diperkenalkan oleh Sohaimi Abdul</p><p>Aziz. Teori rasa-fenomenologi merangkumi lapan jenis perasaan yang terdiri daripada</p><p>rasa duka (sedih), rasa berang (marah), rasa dahsyat (takut), rasa benci (jijik), rasa</p><p>kagum (hairan), rasa wira (bertenaga), rasa berahi (kasih) dan rasa lucu (riang).</p><p>Dapatan kajian menunjukkan bahawa karya M.Navin telah menerapkan kelapan-lapan</p><p>jenis perasaan tersebut dalam 25 cerpennya. Berdasarkan dapatan kajian, kewujudan</p><p>perasaan rasa duka dan rasa dahsyat dapat dilihat dalam 24 daripada 25 cerpen hasil</p><p>karya M.Navin. Rasa berang dapat dilihat dalam 23 cerpen. Pengkaji turut mengenal</p><p>pasti situasi yang membawa kepada rasa benci terdapat dalam 22 cerpen. Rasa lucu</p><p>terdapat dalam 13 cerpen, rasa kagum dalam 11 cerpen, rasa wira pula dalam 6</p><p>cerpen dan akhirnya rasa berahi dalam 4 cerpen turut dikenal pasti dalam hasil karya</p><p>M.Navin. Kebanyakan cerpen M.Navin mengutamakan perasaan rasa duka (sedih)</p><p>dan rasa dahsyat (takut). Selain itu, kekerapan wujudnya situasi berkaitan kedua-dua</p><p>perasaan tersebut menunjukan bilangan yang terbanyak jika dibandingkan dengan</p><p>perasaan lain. Menerusi hasil temu bual, pengkaji mendapati bahawa faktor</p><p>pengasingan di tempat baharu menjadi gangguan dalam kehidupan pengarang. Selain</p><p>itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi watak-watak dalam karya</p><p>M.Navin supaya dapat menyampaikan pelbagai jenis perasaan. Kesimpulannya,</p><p>terbukti bahawa teori rasa-fenomenologi sesuai diterapkan dalam penyelidikan</p><p>kesusasteraan Tamil agar dapat memahami psikologi masyarakat Tamil secara</p><p>terperinci. Implikasinya, memberi dorongan kepada pengkaji untuk melanjutkan kajian</p><p>dalam teori rasa-fenomenologi.</p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Puspavalli Mariappan
author_facet Puspavalli Mariappan
author_sort Puspavalli Mariappan
title Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin
title_short Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin
title_full Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin
title_fullStr Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin
title_full_unstemmed Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin
title_sort penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen tamil terpilih karya m.navin
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Bahasa dan Komunikasi
publishDate 2023
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9839
_version_ 1794025760661438464
spelling oai:ir.upsi.edu.my:98392024-02-21 Penerapan rasa-fenomenologi dalam cerpen Tamil terpilih karya M.Navin 2023 Puspavalli Mariappan PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania <p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti, menganalisis teori rasa-fenomenologi dalam</p><p>cerpen-cerpen M.Navin dan seterusnya meneliti perasaan yang diberi keutamaan oleh</p><p>pengarang. Pengkaji menggunakan tiga antologi cerpen, iaitu Mandai Oodi, Boyak</p><p>dan Uchai sebagai bahan kajian.Kajian ini berfokus pada reka bentuk kualitatif yang</p><p>menggabungkan kaedah kepustakaan, kaedah temu bual dan kaedah analisis teks</p><p>dengan berlandaskan teori rasa-fenomenologi yang diperkenalkan oleh Sohaimi Abdul</p><p>Aziz. Teori rasa-fenomenologi merangkumi lapan jenis perasaan yang terdiri daripada</p><p>rasa duka (sedih), rasa berang (marah), rasa dahsyat (takut), rasa benci (jijik), rasa</p><p>kagum (hairan), rasa wira (bertenaga), rasa berahi (kasih) dan rasa lucu (riang).</p><p>Dapatan kajian menunjukkan bahawa karya M.Navin telah menerapkan kelapan-lapan</p><p>jenis perasaan tersebut dalam 25 cerpennya. Berdasarkan dapatan kajian, kewujudan</p><p>perasaan rasa duka dan rasa dahsyat dapat dilihat dalam 24 daripada 25 cerpen hasil</p><p>karya M.Navin. Rasa berang dapat dilihat dalam 23 cerpen. Pengkaji turut mengenal</p><p>pasti situasi yang membawa kepada rasa benci terdapat dalam 22 cerpen. Rasa lucu</p><p>terdapat dalam 13 cerpen, rasa kagum dalam 11 cerpen, rasa wira pula dalam 6</p><p>cerpen dan akhirnya rasa berahi dalam 4 cerpen turut dikenal pasti dalam hasil karya</p><p>M.Navin. Kebanyakan cerpen M.Navin mengutamakan perasaan rasa duka (sedih)</p><p>dan rasa dahsyat (takut). Selain itu, kekerapan wujudnya situasi berkaitan kedua-dua</p><p>perasaan tersebut menunjukan bilangan yang terbanyak jika dibandingkan dengan</p><p>perasaan lain. Menerusi hasil temu bual, pengkaji mendapati bahawa faktor</p><p>pengasingan di tempat baharu menjadi gangguan dalam kehidupan pengarang. Selain</p><p>itu, terdapat juga faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi watak-watak dalam karya</p><p>M.Navin supaya dapat menyampaikan pelbagai jenis perasaan. Kesimpulannya,</p><p>terbukti bahawa teori rasa-fenomenologi sesuai diterapkan dalam penyelidikan</p><p>kesusasteraan Tamil agar dapat memahami psikologi masyarakat Tamil secara</p><p>terperinci. Implikasinya, memberi dorongan kepada pengkaji untuk melanjutkan kajian</p><p>dalam teori rasa-fenomenologi.</p> 2023 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9839 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9839 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Bahasa dan Komunikasi <p>Abd Malek, N. S. A., Raop, N. A., & Hassan, M. S. (2020). Peranan kesihatan mental sebagai moderator terhadap kecenderungan bunuh diri. Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences, 5(1), 87-99.</p><p></p><p>Abdul Aziz, S. (1995). Rasa-Fenomenologi sebagai satu teori pengalaman estetik: satu kajian karya-karya A. Samad Said (Doctoral dissertation).</p><p></p><p>Abu Hamid al-Ghazali.(1988).Ihya Ulum al-Din. Kaherah: Markaz al-Ihtiram Li al-Tarjamah.</p><p></p><p>Akhir, N. M., Alavi, K., Nen, S., Ibrahim, F., Mohamad, M. S., & Hassan, N. (2012). Hubungan faktor dalaman penderaan fizikal terhadap kanak-kanak oleh ibubapa. e-BANGI, 7(1), 1-14.</p><p></p><p>Alavi, K., Nen, S., Ibrahim, F., Akhir, N. M., Mohamad, M. S., & Nordin, N. M. (2012). Hamil luar nikah dalam kalangan remaja. e-Bangi, 7(1), 131-140.</p><p></p><p>Ali, K. A. M. (2008). Aspek Kualiti, Keselamatan Dan Kesihatan Di Kalangan Pks Makanan: Satu Sorotan Kajian. Jurnal Teknologi, 65-79.</p><p></p><p>Annadurai, A. (2014). Tema-tema Popular dalam Antologi Cerpen Tamil Peravai Kathaikal. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 2(2).</p><p></p><p>Ariffin, M. F. M., Azid, M. A. A., & Za, A. (2018). Ancaman Ular: Signifikan dan Teknik Kawalan Menurut Perspektif Fiqh al-.adith. Jurnal Usuluddin, 46(1), 45-70.</p><p></p><p>Aziz, A. R. A., Sukor, N. M., & Ab Razak, N. H. (2020). Wabak Covid-19: Pengurusan aspek kesihatan mental semasa norma baharu. International Journal of Social Science Research, 2(4), 156-174.</p><p></p><p>Aziz, N. A. A., & Azah, N. (2011). Kaedah menangani stres dengan solat. Journal of Islamic and Arabic Education, 3(2), 1-10.</p><p></p><p>Azizi Haji Abdullah (2015). Harga Sebuah Maruah.Retrieved on September 24, 2020fromhttps://www.pressreader.com/malaysia/utusanborneosarawak/20150504/282282433857258</p><p></p><p>Bagaimana menulis analisis teks. (13 Feb 2020). Retrieved on Januari 5,2021 from https://ms.10steps.org/crire-une-analyse-de-texte-252</p><p></p><p>Bahadin, A. S., Kamsani, R. S., Shaari, A., C.Orcullo, J. D., Saad, M. Z., Ishak, A. N., Musa, M.M., Ibrahim,N. (2018). Pengantar Psikologi. Perpustakaan Negara Malaysia: UUM Press</p><p></p><p>Bala Baskaran. (2006). The Malaysian Tamil short stories, 1930-1980 : a critical study. Singapore: Bala Baskaran.</p><p></p><p>Balasubramaniam, S (1998). Tamil ilakkiya varalaru. Cennai: Ma.amalar Patippakam.</p><p></p><p>Baskaran, N. (1995). Cerpen Tamil Malaysia 1930-1945. Kuala Lumpur.Universiti Malaya.</p><p></p><p>Baskaran, N. (1995). Malaysia Tamil Sirukathai. Pondiceri : Arasi Pathippakam.</p><p></p><p>Baskaran,N.(1981). Malaysia tamil ilakkiyam: oru kannottam. Cennai: Cennai Palkalaik Kalakam.</p><p></p><p>Baskaran. (2011, Ja.uary 23). K.Alarkirisamiyum Malaysia Tamil Eluttalarkalum. RetrievedonDisember24, 2020. from http://balabaskaran24.blogspot.com/</p><p></p><p>Bee Hire, Digital concepts cochin for Mahatma Gandhi University Kottayam. RetrievedonNovember20,2020fromhttps://fdocuments.in/document/chapter-111-dhvani-and-rasa-rasa-theory-and-dhvani-theory-.html</p><p></p><p>BIRKERTS, S. (2012). Emerson's "The Poet" A Circling. Poetry, 200(1), 69-79. RetrievedonApril1,2021fromhttp://www.jstor.org.ezproxy.um.edu.my/stable/23249375</p><p></p><p>Britannica.(2021). Literature. Retrieved on April 1, 2021 fromhttps://www.britannica.com/art/literature</p><p></p><p>Bryman, A. (2008), Social research methods, (4th ed.). Oxford university Press, New York.</p><p></p><p>Chelian, K. (2013). Stereotaip wanita dalam cerpen-cerpen Tamil Malaysia Kamachy a/p Chelian (Doctoral dissertation, University of Malaya).</p><p></p><p>Cherry, K. (2020, Jun). What is Psychology?. Verywell Mind. Retrieved on April 1, 2021 from https://www.verywellmind.com/psychology-4014660</p><p></p><p>Christoph Friedrich Oetinger.(1736). Landasan teori fenomenologi-pengertian, asumsi dan kerangkanya. Retrieved on November 20, 2020 from https://pakarkomunikasi.com/teori-fenomenologi</p><p></p><p>Chua Yan Piaw, (2006). Kaedah Penyelidikan.McGraw-Hill Malaysia</p><p></p><p>Clarke, G. H. (1927). What is Literature?. Baltimore, United States: The Johns Hopkins University Press.</p><p></p><p>Cobb, J. (1957). Toward Clarity in Aesthetics. Philosophy and Phenomenological Research, 18(2), 169-189. Retrieved on April 10, 2021 from doi:10.2307/2104382</p><p></p><p>Code Blue. (2019, November 20). Teen Suicide Mounting Crisis? MOH Survey Reveals Details.Retrieved on April 1, 2021, fromhttps://codeblue.galencentre.org/2019/11/20/teen-suicide-mounting-crisis-moh-survey-reveals-details/</p><p></p><p>Coren, S., Ward, L. M., & Enns, J. T. (2001). Sensation and Perception. Fort Worth: Harcourt College Publishers.</p><p></p><p>Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education</p><p>Creswell, J.W., 2009. Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches,( 3rd ed.). Sage publications.</p><p></p><p>Denzin, N. K. (2001). The reflexive interview and a performative social science. Qualitative research, 1(1), 23-46.</p><p></p><p>Dewan Bahasa dan Pustaka. (2017). Sastera. Retrieved on April 10, 2021 from https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=sastera</p><p></p><p>Dhandayutham, R. (1973). Malaysia Tamil Ilakkiyam tarkaala Tamil Ilakkiyam. Madras : Tamil Puthakalayam.</p><p></p><p>Dhandayutham, R. (1972/1973). The Development of Tamil Short Stories in Malaysia. Tamil Oli, (p. 45-53). Kuala Lumpur: University of Malaya Tamil Language Society.</p><p></p><p>Dhandayutham, R. (1983). Tarkaala Tamil Ilakkiyam, Chennai: Tamil Putthakaalayam.</p><p></p><p>Dharatun Nissa, P. M. K. (2017). Strategi daya tindak dalam kalangan ibu tunggal kematian pasangan/Dharatun Nissa Puad Mohd Kari (Doctoral dissertation, University of Malaya).</p><p></p><p>Don, Y., Daud, Y., Kasa, M. D., Sakdan, M. F. A., Mustafa, J., & Ahmad, Z. I. (2009). Gang rempit dan penyalahgunaan dadah: pengaruhnya dari aspek psikososial dan institusi pendidikan. Jurnal Antidadah Malaysia (Malaysian Anti-Drugs Journal), 5.</p><p></p><p>Ellsworth, P. C. (1994).William James and emotion: Is a century of fame worth a century of misunderstanding? Psychol. Rev.,101, 222229. Retrieved on April 1, 2021 from DOI:10.1037//0033-295x.101.2.222</p><p></p><p>Finsterbusch, K. (1982). PSYCHOLOGICAL IMPACT THEORY AND SOCIAL IMPACTS. Impact Assessment, 1(4), 71-89, Retrieved on April 1, 2021 from DOI: 10.1080/07349165.1982.9725491</p><p></p><p>Forgacs, David (1988). Teori-teori kesasteraan Marxis Teori Kesusasteraan Moden: Pengenalan secara Perbandingan Peny. Ann Jefferson dan David Robey. Ter. Mokhtar Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (196-269)</p><p></p><p>Gillespie, T. (1994). Why Literature Matters. The English Journal, 83(8), 16-21. Retrieved on April 10, 2021 from doi:10.2307/820324</p><p></p><p>Glaser,B.G., & Strauss,A.L.(1967). Discovery of grounded theory. New York:Routledge</p><p></p><p>Grant, L. (1987). Psychology and Literature: A Survey of Courses, Teaching of Psychology, 14(2), 86-88, Retrieved on April 1, 2021 from DOI: 10.1207/s15328023top1402_4</p><p></p><p>Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006). Emotion-focused therapy for depression. American Psychological Association. Retrieved on April 1, 2021 from https://doi.org/10.1037/11286-000</p><p></p><p>Gullason, T. A. (1989). What Makes a Great Short Story Great? Studies in Short Fiction, 26(3), 267. Retrieved on April 1, 2021 fromhttps://search-</p><p>ebscohostcom.ezproxy.um.edu.my/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=7133551&site=ehost-live</p><p></p><p>Hadija, H. (2018). Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat kematian di Masyarakat Kajang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).</p><p></p><p>Hamzah, N. (2014). Evolusi emosi novel Zaharah Nawawi (Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>Hamzah.N & Wahid.A (2017). Emosi Takut Dalam Hujan Sudah Teduh Zaharah, jurnal peradaban Melayu,12,57-70</p><p></p><p>Hamzah.N, Baharum.H, Mohd.F.H, Wahid.A (2019). Bahasa Emosi Marah Wanita Melayu Dalam Analisis Novel Zaharah Nawawi, persidangan antarabangsa pengajian Melayu</p><p></p><p>Hanafi, W. A. W., Ahmad, S., & Ali, N. (2014). Faktor budaya dan persekitaran dalam prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia: Kajian kes di Kelantan. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 10(5), 107-122.</p><p></p><p>Hashim Awang. (1987). Glosari Mini Kesusasteraan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.</p><p></p><p>Hashim, M. (2015). Pemahaman murid tahun lima tentang akhlak/Roshara'Madan b Mohd Hashim (Doctoral dissertation, University of Malaya).</p><p></p><p>Hatta, M. H. M. (2008). Kecuaian Perubatan Di Acheh: Satu Kajian Kes. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, 12, 74-91.</p><p></p><p>Hong, K. M. (2006). Impacts of Rapid Social and Family Changes on the Mental Health of Children in Korea. Psychiatry Investigation, 3(1), 6-25. Retrieved onApril1,2021fromhttps://www.psychiatryinvestigation.org/upload/pdf/0502006001.pdf</p><p></p><p>Husserl, Edmund. The Idea of Phenomenology: A Translation of Die Idee Der Phnomenologie Husserliana II. Springer Science & Business Media, 2013.</p><p></p><p>i Sirait, F. (2017). Perancangan Aplikasi Panduan Seni Bela Diri Karate Pada Wanita Berbasis Mobile Android. Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA), 1(1).</p><p></p><p>Ibrahim, H., Mustapha, M., Sawai, J. P., Nawi, N. H. M., & Ahmad, P. H. M. (2018). Peranan dan Tanggungjawab Ibu Bapa dalam Pengasuhan Anak dan Remaja. Asian Social Work Journal, 3(5), 18-24.</p><p></p><p>Jaafar, N., Sawai, R. P., Izyan, S. R., & Akar, C. (2021). Kesunyian Dalam Kalangan Warga Emas: Praktik Semasa Dan Solusi Dari Risalah An-Nur. AL-Hikmah: International journal of Islamic studies and Human Sciences, 4(3), 36-54.</p><p></p><p>Jaafar, T. R., Mustafa, M. F., Kemin, S., & Kasiran, R. (2003). Kemalangan jalan raya: Analisis data membabitkan pengguna motosikal. Jurnal Teknologi, 1-14.</p><p>Jain, P. (2018). Social Media: Impact on human behavior and society. Retrieved April 1, 2021, from https://www.linkedin.com/pulse/social-media-impact-human-behavior-society-piyushi-jain</p><p></p><p>Jamil, N., & Mat, S. H. C. (2014). Realiti kemiskinan: Satu kajian teoritikal. Jurnal Ekonomi Malaysia, 48(1), 167-177.</p><p></p><p>Jeyamohan. (2017, Mac 12). Sirukataiyin Valikal. Retrieved April 1, 2021, from https://www.jeyamohan.in/96180/</p><p></p><p>Johnson,B.,& Christensen, L. (2008). Educational Research: Quantitative. Qualitative, and Mixed approaches, ( 3rd ed.), Sage Publication.</p><p></p><p>Juliana, A., & Noriha, B. (2017). Nilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi pengurusan air muka: Analisis pragmatik berasaskan teori relevans.</p><p></p><p>Kamoo, G., & Salleh, N. M. (2017). Pengaruh struktur keluarga dan stail keibubapaan terhadap pencapaian akademik murid India di sekolah menengah rendah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(1), 44-53.</p><p></p><p>Karthigesu, R. (1973, October). Munusami talaikunithu nirkiran. Ilakkiya Vattam, (Tanisuru ithal), 6-12.</p><p></p><p>Karthigesu,R.(2004).Malaysia Tamil Ilakkiyam oor arimugam (Kesusasteraan Tamil Malaysia: Satu Pengenalan). Kuala Lumpur:Persatuan Penulis Tamil Malaysia</p><p></p><p>Karthigesu,R.(2010). Malaysia tamil eluttulakam: nuuru muppatu aadukal kadantha varalaru. Ulaka Tamil Semmoli Maanadu: Malaysia Arimuka Malar. Petaling Jaya, Selangor: Malaysia Tamil Eluthaalar Sangkam,55.</p><p></p><p>Kavri, a., & Krishnasamy, P. (2015). Nilai sosiobudaya ramayana dalam cerpen-cerpen Tamil di Malaysia.</p><p></p><p>Khadijah Zakaria, (2009). Penerapan Rasa-Fenomenologi dalam novel Tanah ini karya Gunawan Mahmood.(unpublished thesis)</p><p></p><p>Kiramany, I. (2015). Analisis masalah sosial dalam cerpen karya A. Nagappan (Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>Krippendorff.K, 1980, Content Analysis. An Introduction to its methodology, ( 3rd ed.). Sage publication</p><p></p><p>Krishnan Maniam. (1993). Tamil-Malay Sirukataikal : Oor Oppiidu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.</p><p></p><p>Kristi Jackson & Pat Bazeley (2019). Qualitative Data Analysis with NVIVO (3rd ed). London</p><p></p><p>Kuppusamy, P. (2021). Citra, perjuangan dan kedudukan wanita dalam cerpen terbitan akhbar makkal osai (Universiti Pendidikan Sultan Idris)</p><p></p><p>Lacapra. D. (2017). WHAT IS HISTORY? WHAT IS LITERATURE?. History and Theory: Studies in The Philosophy of History, 56(1), 98-113. Retrieved on April 1, 2021 from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hith.12007</p><p>Listari, L. (2021). DEKADENSI MORAL REMAJA (UPAYA PEMBINAAN MORAL OLEH KELUARGA DAN SEKOLAH). Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 12(1), 7-12.</p><p></p><p>Literature. (2015, Disember 11). What is the purpose of reading a short story? RetrievedonApril1,2021fromhttps://www.enotes.com/homeworkhelp/whatspurposereadingshortstory465857#:~:text=Short%20stories%20provide%20authors%20the,format%20than%20full%2Dlength%20novels.</p><p></p><p>Lockyer Textual Analysis (dalam Lisa M. Given, ed.,) 2008: 855- 856),Qualitative research methods, London: A Sage Reference Publication.</p><p></p><p>Lorens Bagus, 1992. Edmund Husserl kembali pada benda-benda itu sendiri, dalam Fx.Mudji Sutrisno & F.Budi Hardiman (ed.), para filsuf penentu gerak zaman, Kanisius, Yogyakarta.</p><p></p><p>Maniam, K. (2017). Women Characters From The Puranas And Epics In Malaysian Tamil Short Stories: From A Archetypical Perspective. Sarjana, 32(2), 29-37.</p><p></p><p>Marshall, R. (2011). Steinbeck's Cognitive Landscapes in "The Grapes of Wrath": The Highway as Commentary on 1930s Industrialization. The Steinbeck Review, 8(1),5776.RetrievedApril1,2021,fromhttp://www.jstor.org.ezproxy.um.edu.my/stable/41561792</p><p></p><p>Mastura, W., & Mossadeq, S. M. Menjaga kebajikan haiwan tanggungjawab bersama</p><p></p><p>Miles, M., dan Huberman, A. M. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcesbook. Ed ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publication</p><p></p><p>Miller, J. (2013). Literature Matters Today. SubStance, 42(2), 12-32. Retrieved on April 1, 2021 from http://www.jstor.org/stable/24540803</p><p></p><p>Mohamed, M. N. (2014). Pengenalan kepada Psikologi. In M. M. Nazar, Pengantar Psikologi (p. 5). Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.</p><p></p><p>Mohamed, W. Z., Hamim, R. M., & Rahman, A. A. (2012). Hubungan manusia dengan haiwan dalam warisan perubatan dan kepentingan haiwan dalam aspek pemakanan dan kesihatan manusia.</p><p></p><p>Mohd Fadzli Abu Bakar. (2005). Emosi dan Perkembangan. In Yahaya Azizi, Suboh Asmah, Zakariya Zurihanmi, & Yahaya, Fawziah (Eds). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan. Pahang: PTS Publication. Retrieved on April 1, 2021 from http://eprints.utm.my/id/eprint/6302/</p><p></p><p>Mulyadi, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. Kajian, 21(3), 221-236</p><p></p><p>Muniandy, M. (2015). Suara Kemanusiaan Dalam Cerpen-cerpen Tamil Malaysia Karya S. Vadiveloo yang Berlatarkan Zaman Penjajahan British dan Jepun. Sarjana, 30(1), 37-53.</p><p></p><p>Muniandy, P. M. (2016). Kebudayaan Masyarakat Tamil Malaysia Dalam Antologi Cerpen Re. Karthigesu.</p><p>Muniyan, V.(2007). Malaysia tamil sirukathaikal. In Malaysia Tamil illakkiyam. (pp.177-134). Kuala Lumpur: Mithra Arts & Creations Pvt.Ltd.</p><p></p><p>Nasuha, L., & Hassan, N. (2020). Hubungan Kakitangan-Pelatih dan Tingkah Laku Agresif: Satu Kajian Tinjauan di Sebuah Institusi Pemulihan Juvana. Jurnal Wacana Sarjana, 4(1), 1-12.</p><p></p><p>Navin,M.(2015). Mandai Oodi.Chennai; Sadhya Publication</p><p></p><p>Navin,M.(2015).Arimukam.RetrievedApril1,2021,from http://vallinam.com.my/navin/?page_id=217</p><p></p><p>Navin,M.(2018). Boyak.Chennai; Yaavarum Publication</p><p></p><p>Navin,M.(2020). Uchai.Chennai; Yaavarum Publication</p><p></p><p>Navin,M.(2020). Ulagin Naaku. Cennai: Pulam Publication</p><p></p><p>Navin.M.(2017). Vallinam 100. Malaysia: Vallinam Publication</p><p></p><p>Naziah, (2017). Emosi Wanita Dalam Kumpulan Puisi Remaja Cermin Adab. Karya Norazimah Zakaria, Universiti Pendidikan Sultan Idris. (Tesis)</p><p></p><p>Neumen, W.L.(2000). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approches. (4th Ed). Bostan allyn and Bacon, Needham Hights.</p><p></p><p>Nordin, M. N., Masron, N. F. Y. T., & Perumal, C. (2021). Peranan Komuniti Setempat Dalam Memerangi Jenayah Sosial di Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, Malaysia: Peranan Komuniti Setempat. Malaysian Journal of Tropical Geography (MJTG), 47(1 and 2), 143-163.</p><p></p><p>Norhafizah, M. (2018). Pendekatan psikoterapi Islam dalam mengurus tekanan pesakit kanser payudara/Norhafizah Musa (Doctoral dissertation, University of Malaya).</p><p></p><p>Noviawati, P., & Narendri, N. I. (2017, July). Nilai-nilai kemiskinan pada masyarakat miskin di daerah perkotaan dan pedesaan: Ditinjau berdasarkan analisis atribut psikologis. In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 8, pp. 265-273).</p><p></p><p>Nur Medina, Belajar Bahasa Melayu Sarawak, Ulat Mulong Ada Berani?, May 2011.RetrievedonSeptember8,2021from:http://beautifulmedina.blogspot.com/2011/05/ulat-mulongada-berani.html </p><p></p><p>Nurhidayati, N., & Chairani, L. (2014). Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua). Jurnal Psikologi, 10(1), 33-40.</p><p></p><p>Othman Lebar(2012) Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori Dan Metod,Tanjung Malim: Penerbit universiti Pendidikan Sultan Idris.</p><p></p><p>Othman, A., Hashim, N., & Abdullah, S. (2010). Tahap kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan di Ar-Rahnu Kelantan.</p><p></p><p>Paandian,A. Mahathman. Gangathurai,G. Navin,M.(2016). Punaivunilai Uraittal, vimarsana kaddurai. Selangor; Vallinam Publication.</p><p></p><p>Pabbajah, M. (2012). Religiusitas dan kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar. Al-Ulum, 12(2), 397-418.</p><p></p><p>Piirmukammatu, Sai.(1999). Verum vaalvum. Batu Caves: Mithra Publications.</p><p></p><p>Prema. Ira. (2017). Cirukathaiyin Totram. Tamil Virtual Academy. Retrieved on April 1, 2021 from http://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-p101-p1011-html-p1011221-23797</p><p></p><p>Punusamy, S. (2018). Cerpen karya Lelavazhagu dari perspektif nilai kemanusiaan (Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>Raj, S. V., & Annamalai, M. D. M. (2019). Kedudukan Watak-Watak Wanita dalam Kumpulan Cerpen" Ammavuku" Menerusi Kajian Subaltern. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(5), 55-60.</p><p></p><p>Ramaiah. (1996). Malaysia Tamil Ilakkiya Varalatru Kalanjiam. Selam: Puratchi Pannai.</p><p></p><p>Ramalingam, V., & Azlan, A. A. (2020). Niat Menunggang Motosikal Dengan Berisiko Dalam Kalangan Belia: Satu Kajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana, 4(4), 1-12.</p><p></p><p>Raman, M. (2018). Isu sosial masyarakat India dalam cerpen karya Murugiah Muthuveeran (Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>Ramaprasad, D. (2013). Emotions: An Indian perspective. Indian Journal of Psychiatry, 55(6), 153-156.</p><p></p><p>Reduzan, N. H. (2011). Unsur jenaka sebagai peransang dalam situasi pembelajaran bahasa melayu dalam kalangan pelajar Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris (Doctoral dissertation, Universiti Putra Malaysia).</p><p></p><p>Rosnani Ripin. (2016). Amalan urut Melayu patuh syariah. Kertas Kerja Persidangan dan Perbincangan Fiqh Antarabangsa 22 23 November 2016. Kertas kerja yang tidak diterbitkan.</p><p></p><p>Sababathy, V. (2015, Julai). Malaysia tamil sirukathaikalil malaysia tamilarin adaiyalangkal. Journal Of Tamil Peraivu, 1(1), 42-52.</p><p></p><p>Sadiron, N., Kamaluddin, M. R., Sulaiman, W. S. W., & Khairudin, R. (2019). Psikologi Penagihan Dadah: Satu Tinjauan Literatur (Drug Addiction Psychology: A Literature Review). Jurnal Psikologi Malaysia, 33(1).</p><p></p><p>Saidin, R., Bakar, S. S. A., & Harun, M. (2021). Kesan Manipulasi Arahan Terhadap Kreativiti Murid Tahun Lima Dalam Menghasilkan Produk Daripada Peribahasa Melayu (Effect of Manipulating Instructions towards Year Five Students Creativity in Producing Products from Malay Proverbs). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 29-39.</p><p></p><p>Saraswathy Pormalu@Perumal, (2019). Vaarisu, A. Nilai Budaya Tamil Dalam Antologi Cerpen Puccaram.</p><p></p><p>Saraswati. (1998). Landasan teori. Retrieved on Disember 24,2020. From http://etheses.uin-malang.ac.id/1872/6/09410042_Bab_2.pdf</p><p></p><p>Sathival, P. (2017). Aspek Meyppatu dalam cerpen remaja Tamil Malaysia (Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>Selvanayagam, V. (1960). Tamil ilakkiya varalaru Yalppanam: Srilangka Accakam.RetrievedonApril1,2021fromhttps://noolaham.net/project/135/13448/13448.pdf</p><p></p><p>Siti Shuhaila, M. N. (2018). Hubungan di antara motivasi, persekitaran kerja, kerja berpasukan dan kepimpinan terhadap kepuasan kerja: Kajian di kalangan staf Uniutama Property Sdn. Bhd (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).</p><p></p><p>Sohaimi Abdul Aziz. (1998). Rasa-Fenomenologi: Penerapan Terhadap Karya A.Samad Said. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka</p><p></p><p>Strauss, A., & Corbin, J.(1998). Basic of qualitative research. (2nd edn).Thousand Oaks, CA.:Sage</p><p></p><p>Strauss, A.L.(1987). Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: Cambridge University Press.</p><p></p><p>Subramaniam, N. (1981). Malaysia Tamil Ilakkiyam: oru kannoottam. University of Madras : Jabatan Pengajian Tamil</p><p></p><p>Subramaniam, R. (2016). Protes Sosial yang digambarkan dalam Cerpen Tamil terbitan akhbar Tamil Nesan (Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>SUHAIMI, S. M., & MARZUKI, N. A. (2011). Penghargaan Kendiri, Hubungan Keluarga dan Perkaitannya dengan Kemurungan, Kebimbangan dan Tekanan dalam Kalangan Remaja Perumahan Awam. Jurnal Pembangunan Sosial Jilid, 1, 18.</p><p></p><p>Suhor, S., Yusoff, S. S., Ismail, R., Aziz, A. A., & Razman, M. R. (2014). Kesihatan dan keselamatan makanan: kesedaran pengguna dan peruntukan perundangan. Jurnal Kanun, 26(2), 236-253.</p><p></p><p>Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics:Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Newcastel: Cambridge Scholars Publishing.</p><p></p><p>Tholkapiyam. (1198). Ilampuranar urai. Retrieved on Disember 24, 2020. From http://www.tamilvu.org/library/suvadi/s010/html/s0101198.htm#top</p><p></p><p>Tobing, J. (2013). Kajian kekerasan verbal terhadap anak dalam keluarga: suatu tinjauan sosiopragmatik (Doctoral dissertation, UNIMED).</p><p></p><p>Tommy, M. K. (2017). Psychologys contribution. The Psychologist. Retrieved on April 10, 2021. Fromhttps://thepsychologist.bps.org.uk</p><p>Trochim,W.(2006).Kajian kualitatif adalah reka bentuk kajian yang dianggap baharu.RetrievedonDisember24,2020.Fromhttps://www.scribd.com/doc/237251813/Kajian-Kualitatif-Adalah-Reka-Bentuk-Kajian-Yang-Dianggap-Baharu</p><p></p><p>Vadivelu, S. (1978). Perkembangan cerpen Tamil Malaysia sebelum merdeka. Seminar Cerpen Tamil Malaysia (8-9 Apr 1978: Kuala Lumpur), 4-11.</p><p></p><p>Valan Arcu, P., Vik.ar, M. K., Athikal, A. (2005). Viramaamunivar ilakkiya aaivarangkam malar. Yelakkuricci, Perampalur Mavattam: Viramaamunivar Patippakam.</p><p></p><p>Vayapuri, K. (2015). Analisis masalah sosial dalam cerpen Karya M. Ramaiah ( Universiti Pendidikan Sultan Idris).</p><p></p><p>Velusami, S.(1974, January). Tamil Elutthaalar Sangkam Tonriya Varalaaru. Ilakkiya Vattam, (Tanisurru ithal), 14-18.</p><p></p><p>Vijayalatchumy, M. & Navin, M. (2020). Malaysiayavil tamil sirukathai varalarum athan kalavarisai pakupum (History of Malaysian Tamil Short Stories and its Chronology). Journal Of Tamil Peraivu, 9(2), 104-118.</p><p></p><p>West, J. (1957). To See the Dream. New York: Brace Harcourt.</p><p></p><p>Witte, W. (1941). The Sociological Approach to Literature. The Modern Language Review, 36(1), 86-94. Retrieved on April 10, 2021 from doi:10.2307/3717263</p><p></p><p>Wood, A. B. (1955). Psychodynamics through literature. American Psychologist, 10, 32-22.</p><p></p><p>Yahya, N. A., & Sham, F. M. (2020). Sejarah dan Simptom Kemurungan: Kajian Literatur: History and Depression Symptoms: A Literature Reviews. Sains Insani, 5(1), 34-42.</p><p></p><p>Yeh, L. H., & Khairani, M. Z. (2018). Pelaksanaan PBS Guru-Guru PSV Hilir Perak dan Bagan Datuk dalam Pengajaran dan Pelajaran Berasaskan Estetik. KUPAS SENI: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 6.</p><p></p><p>YUSOF, N. (2019). Faktor Penyumbang kepada Tekanan Perumahan di Kawasan Perumahan Kos Rendah dan Sederhana Rendah di Pulau Pinang. Kemanusiaan: The Asian Journal of Humanities, 26(1).</p><p></p><p>Yusron, A. (2009). Kasih sayang ibu terhadap anak sebagai tema karya seni grafis.</p><p></p><p>Yuvarajan,S.(2012,Apil).Malaysia Tamil Ilakkiyam: Putiya pookkukal, putiya paathaikal. Kaalasuvadu, 26-33.</p><p></p><p>Zakaria, S. A. S., & Yahaya, A. S. (2006). Tinjauan tentang reaksi emosi di tempat kerja: satu aspek pengurusan sumber manusia dalam organisasi. Jurnal Teknologi, 1-11</p><p></p><p></p><p></p><p></p>