Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)

<p>Kajian ini berbentuk kuantitatif diskriptif Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti hubungan</p><p>antara tahap ketangkasan dan tahap kelajuan di kalangan</p><p>pemain hoki lelaki 18 tahun MSSM Sabah. Kajian ini juga tur...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Saidil Mazlan Abdul Razak
Format: thesis
Language:zsm
Published: 2007
Subjects:
Online Access:https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9930
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id oai:ir.upsi.edu.my:9930
record_format uketd_dc
spelling oai:ir.upsi.edu.my:99302024-03-19 Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah) 2007 Saidil Mazlan Abdul Razak GV Recreation Leisure <p>Kajian ini berbentuk kuantitatif diskriptif Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti hubungan</p><p>antara tahap ketangkasan dan tahap kelajuan di kalangan</p><p>pemain hoki lelaki 18 tahun MSSM Sabah. Kajian ini juga turut melihat hubungan tahap ketangkasan</p><p>dan tahap kelajuan di kalangan pemain hoki mengikut posisi dalam permainan dan mengikut bahagian</p><p>yang terdapat di Negeri Sabah. Subjek kajian terdiri daripada pemain hoki lelaki bawah 18 tahun</p><p>yang mewakili Negeri Sabah ke Kejohanan MSSM peringkat kebangsaan tahun 2006. Alat ukur kajian ini</p><p>adalah menggunakan bateri ujian meliputi Ujian Lompat Kuadran dan Ujian Lari Ulang Alik 30 kaki</p><p>(mewakili tahap ketangkasan) dan Ujian Lari Pecut 30 meter dan Ujian Lari Pecut 6 saat (mewakili</p><p>tahap kelajuan). Keputusan kajian dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment menunjukkan</p><p>bahawa terdapat hubungan positif yang rendah dan signifikan di antara ujian lompat kuadran</p><p>(ketangkasan) dengan ujian lari ulang alik 30 meter (kelajuan) (r=0.20, p=0.44, p<0.01). Namun</p><p>begitu analisis menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi dan signifikan di antara ujian</p><p>lari ulang alik 30 kaki dengan ujian lari pecut 30 meter (r=0.73, p=0.001, p<0.01). Analisis bagi</p><p>melihat hubungan mengikut posisi menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang tinggi dan</p><p>signifikan bagi posisi penyerang (r=0.848, p=0.069, p<0.05), posisi midfield (r=0.803, p=0.016,</p><p>p<0.05), dan bagi posisi pertahanan (r=0.990, p=0.001, p<0.01). Analisis korelasi juga digunakan</p><p>untuk melihat hubungan antara tahap ketangkasan dan kelajuan mengikut bahagian di Sabah menunjukkan</p><p>bahawa terdapat hubungan positif yang tinggi dan signifikan bagi bahagian Kota Belud (r=0.916,</p><p>p=0.029, p<0.05), bagi bahagian Beaufort (r=0.959, p=0.041, p<0.05), bahagian Kota Kinabalu</p><p>(r=-0.945, p=0.015, p<0.05), dan bagi bahagian Keningau (r=0.98, p=0.038, p<0.05). Kajian ini juga</p><p>mencadangkan agar dijalankan program latihan yang boleh meningkatkan tahap ketangkasan dan kelajuan</p><p>oleh jurulatih atau guru Pendidikan Jasmani.</p><p></p> 2007 thesis https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9930 https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9930 text zsm closedAccess Masters Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan N/A
institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
collection UPSI Digital Repository
language zsm
topic GV Recreation Leisure
spellingShingle GV Recreation Leisure
Saidil Mazlan Abdul Razak
Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)
description <p>Kajian ini berbentuk kuantitatif diskriptif Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti hubungan</p><p>antara tahap ketangkasan dan tahap kelajuan di kalangan</p><p>pemain hoki lelaki 18 tahun MSSM Sabah. Kajian ini juga turut melihat hubungan tahap ketangkasan</p><p>dan tahap kelajuan di kalangan pemain hoki mengikut posisi dalam permainan dan mengikut bahagian</p><p>yang terdapat di Negeri Sabah. Subjek kajian terdiri daripada pemain hoki lelaki bawah 18 tahun</p><p>yang mewakili Negeri Sabah ke Kejohanan MSSM peringkat kebangsaan tahun 2006. Alat ukur kajian ini</p><p>adalah menggunakan bateri ujian meliputi Ujian Lompat Kuadran dan Ujian Lari Ulang Alik 30 kaki</p><p>(mewakili tahap ketangkasan) dan Ujian Lari Pecut 30 meter dan Ujian Lari Pecut 6 saat (mewakili</p><p>tahap kelajuan). Keputusan kajian dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment menunjukkan</p><p>bahawa terdapat hubungan positif yang rendah dan signifikan di antara ujian lompat kuadran</p><p>(ketangkasan) dengan ujian lari ulang alik 30 meter (kelajuan) (r=0.20, p=0.44, p<0.01). Namun</p><p>begitu analisis menunjukkan terdapat hubungan positif yang tinggi dan signifikan di antara ujian</p><p>lari ulang alik 30 kaki dengan ujian lari pecut 30 meter (r=0.73, p=0.001, p<0.01). Analisis bagi</p><p>melihat hubungan mengikut posisi menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang tinggi dan</p><p>signifikan bagi posisi penyerang (r=0.848, p=0.069, p<0.05), posisi midfield (r=0.803, p=0.016,</p><p>p<0.05), dan bagi posisi pertahanan (r=0.990, p=0.001, p<0.01). Analisis korelasi juga digunakan</p><p>untuk melihat hubungan antara tahap ketangkasan dan kelajuan mengikut bahagian di Sabah menunjukkan</p><p>bahawa terdapat hubungan positif yang tinggi dan signifikan bagi bahagian Kota Belud (r=0.916,</p><p>p=0.029, p<0.05), bagi bahagian Beaufort (r=0.959, p=0.041, p<0.05), bahagian Kota Kinabalu</p><p>(r=-0.945, p=0.015, p<0.05), dan bagi bahagian Keningau (r=0.98, p=0.038, p<0.05). Kajian ini juga</p><p>mencadangkan agar dijalankan program latihan yang boleh meningkatkan tahap ketangkasan dan kelajuan</p><p>oleh jurulatih atau guru Pendidikan Jasmani.</p><p></p>
format thesis
qualification_name
qualification_level Master's degree
author Saidil Mazlan Abdul Razak
author_facet Saidil Mazlan Abdul Razak
author_sort Saidil Mazlan Abdul Razak
title Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)
title_short Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)
title_full Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)
title_fullStr Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)
title_full_unstemmed Perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun MSSM (Sabah)
title_sort perkaitan tahap ketangkasan dan kelajuan di kalangan pemain hoki 18 tahun mssm (sabah)
granting_institution Universiti Pendidikan Sultan Idris
granting_department Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
publishDate 2007
url https://ir.upsi.edu.my/detailsg.php?det=9930
_version_ 1794025779644858368