Perakaunan Zakat Perniagaan Di Malaysia : Satu Kajian Rintis Pendapat Cendekiawan Zakat [BP180. Z19 2007 f rb].

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kaedah perakaunan zakat perniagaan yang diamalkan di Malaysia. Bagi mencapai tujuan tersebut, satu kajian lapangan telah dijalankan melalui temu bual dan soal selidik dengan menggunakan persampelan bertujuan. This thesis intends to analyze and e...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Hamat, Zahri
Format: Thesis
Language:English
Published: 2007
Subjects:
Online Access:http://eprints.usm.my/8264/1/PERAKAUNAN_ZAKAT_PERNIAGAAN_DI_MALAYSIA__SATU_KAJIAN_RINTIS_PENDAPATAN_CENDIAKAWAN_ZAKAT.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!