Kajian keberkesanan olahan larut lesapan menggunakan elektrod aluminum dan ferum dalam sistem elektro-penggumpalan

Elektro-pengumpalan merupakan satu kaedah alternatif yang kompetatif selain daripada kaedah konvesional bagi merawat air sisa terutamanya larut lesapan yang mempunyai struktur bahan pencemar yang kompleks dan tinggi. Kajian keberkesanan elekto-penggumpalan telahpun dijalankan bagi menentukan keb...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Yahaya, Izat
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/1924/1/24p%20IZAT%20YAHAYA.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1924/2/IZAT%20YAHAYA%20COPYRIGHT%20DECLARATION.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/1924/3/IZAT%20YAHAYA%20WATERMARK.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!