Parit Raja sebagai destinasi pelancongan : satu kajian terhadap pengalaman pertama dan maklumat sedia ada pelajar sarjana pendidikan teknik dan vokasional

Kajian ini dijaiankan untuk mengetahui pandangan peiajar-pelajar Sarjana PTV terhadap potensi Pekan Parit Raja sebagai sebuah Destinasi Peiancongan menerusi pengaiaman pertama dan makiumat yang pemah mereka terima. Data yang dikumpul meiaiui borang soal selidik, dianalisis dengan menggunakan Stat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Haslinda, Abd. Hamid
Format: Thesis
Language:English
English
English
Published: 2003
Subjects:
Online Access:http://eprints.uthm.edu.my/2808/1/HASLINDA%20BINTI%20ABD%20HAMID%20-%20declaration.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/2808/2/HASLINDA%20BINTI%20ABD%20HAMID%20-%2024p.pdf
http://eprints.uthm.edu.my/2808/3/HASLINDA%20BINTI%20ABD%20HAMID%20-%20fulltext.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!